Investičné výhľady na rok 2018 v skratke

Neskoré zotavenie sa rozširuje do všetkých krajín a komponentov HDP. Vďaka uvoľnenej menovej politike a úverovým podmienkam, očakávame pokračovanie rastu počas niekoľkých ďalších rokov. Najvýraznejší pokrok bol zaznamenaný pri zavádzaní reforiem tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni jednotlivých štátov, kde väčšina makroekonomických nerovnováh bola odstránená. Hoci pretrvávajú niektoré lokálne riziká, politická stabilita sa zlepšila a znížila sa neistota ohľadne EÚ. Európski občania sú optimistickejší ohľadom EÚ a eura ako jednotnej meny. Očakávame silný záväzok od vlád v eurozóne na pokračovanie v reformách a posilnenie spoločného európskeho projektu. Preto veríme v „renesancii“ Európy.
Investičné výhľady najdete tu.