Informácia pre klientov


Dovoľujeme si Vás informovať, že medzi spoločnosťou UniCredit, ktorá je materskou spoločnosťou skupiny Pioneer, a spoločnosťou Amundi, ktorá je poprednou európskou spoločnosťou zaoberajúcou sa správou aktív, bola podpísaná právne záväzná dohoda o akvizícii skupiny Pioneer.


Čo to pre Vás znamená?
Dovoľte, aby sme Vás uistili, že vaše práva podielnika súvisiace s produktmi Pioneer Investments zostávajú zachované v plnom rozsahu a nedochádza k žiadnej zmene v administratívnych procesoch a / alebo službách poskytovaných v súvislosti s distribúciou produktov Pioneer Investments v Slovenskej republike. Aj naďalej môžete zadávať obchodné pokyny ako obvykle, prostredníctvom obvyklých distribučných miest.

Kdo je Amundi?
Spoločnosť Amundi je najväčším európskym správcom aktív, celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac ako jedného bilióna eur a v novembri 2015 boli jej akcie kótované na burze. Amundi má sídlo v Paríži vo Francúzsku a šesť investičných centrál v hlavných svetových finančných centrách. Ponúka inovatívne produkty s vysokou výkonnosťou a služby retailovým, inštitucionálnym klientom, ako aj distribútorom z radov tretích strán po celom svete.
Aké sú hlavné výhody fúzie?
Vďaka tejto transakcii sa novovzniknutá spoločnosť dostane na 8. miesto medzi najväčšími správcami majetku na celom svete a bude spravovať aktíva v hodnote takmer 1,3 bilióna eur *. Bude mať zastúpenie vo viac ako 30 krajinách a bude pôsobiť vo všetkých hlavných investičných segmentoch s rozmanitou ponukou investičných produktov a riešení a neochvejným záväzkom poskytovania služieb svojim klientom.
Veríme, že táto transakcia bude veľkým prínosom z hľadiska investičných schopností, ako aj z hľadiska geografického rozsahu pôsobnosti. Ide o veľký krok dopredu v našom úsilí poskytovať Vám neustále pridanú hodnotu prostredníctvom:
• najlepších investičných riešení,
• špičkového zákazníckeho servisu,
• posilnenej miestnej dostupnosti.

Aký je očakávaný časový plán fúzie?
Očakávame, že transakcia bude dokončená v prvej polovici roka 2017. O ďalšom vývoji Vás budeme podrobne informovať. Dovtedy by sme Vás radi ubezpečili o našom odhodlaní poskytovať Vám aj naďalej služby tej najvyššej kvality a zároveň zabezpečovať ich kontinuitu a nepretržitú prevádzku. V centre nášho podnikateľského modelu stoja zásady dlhodobej stability, dostupnosti oblasti pôsobenia pre klientov a zodpovednosti investičných profesionálov.
Uisťujeme Vás, že naším prvoradým poslaním je presadzovanie Vašich záujmov.

* k 30. septembru 2016, s výnimkou Poľska. Zdroje: IPE, Pioneer Investments a Amundi