Peniaze na Vianoce najviac potešia mladých. Šesť z desiatich s nimi dokonca počíta, ukázal výskum Pioneer Investments

Najskôr tvrdé balíčky, potom tie mäkké a nakoniec „nudné“ obálky. Klasická detská postupnosť pri rozbaľovaní darčekov zrejme prestáva platiť, pretože obzvlášť mladí ľudia dnes peniaze pod stromčekom vítajú. Generáciu ich rodičov a starých rodičov naopak peniaze na Vianoce nepotešia, hoci sú to práve oni, kto ich svojim blízkym najčastejšie daruje. Ukazujú to výsledky vianočného prieskumu pre investičnú skupinu Pioneer Investments.

Viac ako polovica Slovákov (59%) dostáva pod stromček finančné darčeky, a to väčšinou v hodnote do sto eur. A čo je prekvapujúce - na horšie časy si ich najviac ukladajú mladí. 51,5% opýtaných do 30 rokov by si peniaze z Vianoc odložilo stranou pre nepredvídané okolnosti. Na zadné vrátka oproti tomu podľa prieskumu príliš nemyslí staršia generácia medzi 45 a 59 rokmi. Peniaze by v tejto skupine usporila len necelá štvrtina (22,5%) ľudí, zatiaľ čo 45% z nich by ich hneď po Vianociach minulo. Zaujímavým finančným darčekom s presahom do budúcnosti by mohol byť napríklad finančný príspevok na počiatočnú investíciu do podielových fondov. Hoci by to 46% oslovených vnímalo ako „danajský dar“, pretože finančné produkty by si mal každý vyberať sám, viac ako pätina ľudí o podobnom darčeku uvažuje, alebo sa s ním už stretla.

„Vo vyspelých krajinách, kde má investovanie dlhšiu tradíciu než na Slovensku, nie je v mnohých rodinách výnimkou, že rodičia začínajú deťom sporiť dokonca ihneď po narodení a cenné papiere sa dedia z generácie na generáciu ako hodnotná súčasť majetku.“ vysvetľuje riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments Dana Kryńska.
„Investovanie je beh na dlhú trať, a aj keď sa financie na vstupnú investíciu na prvý pohľad možno nezdajú ako atraktívny darček, nákupom podielových listov k tohtoročným Vianociam môžete obdarovanému pomôcť s tvorbou finančných rezerv do budúcnosti, za ktoré vám raz bude vďačný,“ uzatvára Country manager Pioneer Investments SR Miroslav Ovčarik.


Graf 1 – Sú medzi vianočnými darčekmi, ktoré dávate svojim blízkym, aj finančné dary?


Vlani na Vianoce dostalo 59% Slovákov od svojich najbližších voucher alebo finančnú hotovosť. A podobne nadpolovičná väčšina (51%) oslovených je s touto formou darčeka spokojných. Peniaze najčastejšie nachádzali pod stromčekom mladí do 30 rokov (54% z nich), naopak len vecné darčeky dostávali najviac ich rodičia a starí rodičia medzi 45 až 59 rokmi (v 50% prípadov). Pritom finančné darčeky už majú aj v slovenskom prostredí svoju tradíciu – 60% mladých s nimi už dopredu počíta a teší sa na nich.Graf 2 – Máte radosť, ak pod vianočným stromčekom nájdete peniaze?


Peniaze ako darček nechcú dostávať hlavne ľudia medzi 45 až 59 rokmi. Radosť by z nich nemala takmer pätina (16,5%) oslovených a ďalších 44% by túto formu darčeka akceptovalo, ale viac by ich potešilo niečo osobnejšie. Paradoxne práve táto generácia však daruje peniaze pod stromček najčastejšie - 44,5% ich príslušníkov financie darovalo opakovane. Možných príčin pritom môže byť viac. Rodičia napríklad môžu chcieť mladým finančne pomôcť, sami ale majú radosť, keď im deti darček vymyslia priamo „na telo“ a nesnažia sa darčeky riešiť na poslednú chvíľu neosobnými peniazmi.


Prieskum pre skupinu Pioneer Investments realizovala spoločnosť StemMark v novembri 2016 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18-60 rokov.