Najviac sú ochotní investovať do vzdelania mladí a vysokoškoláci

Vzdelanie je bohatstvo, ktoré Ti nikto nevezme - touto poučkou sa zrejme riadi sedem Slovákov z desiatich, pretože sú ochotní za navyšovanie svojho „bohatstva“ aj platiť. 67% opýtaných obyvateľov Slovenska je totiž zvyknutých do svojho vzdelania investovať, alebo by s tým prípadne nemali problém. Najčastejšie sú pritom ľudia ochotní sponzorovať vzdelávanie svojich detí. V prípade vlastného sebazdokonaľovania potom väčšina siahne do vrecka vtedy, pokiaľ im získané zručnosti a vedomosti pomôžu k novej, lepšej práci, vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Pioneer Investments.

Takmer sedem z desiatich Slovákov (67%) neváha za získanie ďalšieho vzdelania platiť. Takmer pätina (19%) už ich tak robí a 48% by bolo ochotných financovať kurzy a školenia, ktoré by pre nich boli prínosné. „Vzdelanie je nikdy nekončiaci sa celoživotný proces. Proces, ktorý by mal viesť k ´zušľachťovaniu´ každého z nás, na získanie širšieho vedomostného rozhľadu aj nevyhnutného životného nadhľadu. Je určitým meradlom našej úspešnosti v sociálnej rovine, otázkou spoločenskej prestíže a môže byť tiež kľúčom k lepšej finančnej budúcnosti,“ hovorí Dana Kryńska, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR.

Najväčšiu ochotu investovať do svojho vzdelania majú obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním. Plných 87% vyštudovaných vysokoškolákov za svoje ďalšie vzdelanie už teraz platí alebo sú pripravení do kurzov investovať. Najväčšie odhodlanie k ďalšiemu vzdelávaniu tiež prejavujú mladí medzi 18 a 29 rokmi. Takmer pätina (18%) ich za vzdelanie platí už teraz a 58% mladých je pripravených tak urobiť, ak by to pre nich bolo prínosné. Naproti tomu tretina oslovených (33%) medzi 30 a 59 rokmi je presvedčená, že ďalšie vzdelanie by mal platiť iba zamestnávateľ. Podobne pritom zmýšľa iba 15% mladých do 30 rokov.

Najviac však Slováci otvárajú peňaženky, pokiaľ ide o vzdelávanie svojich detí. Tri štvrtiny (75%) ich neváha dlhodobo financovať vzdelanie svojich potomkov. Tiež jednorazové kurzy by svojim deťom doprialo 72% oslovených. „Je dobre, že Slováci vnímajú investície do vzdelávania svojho i svojich detí ako dôležité. A slovo investície tu používam zámerne, pretože vidím paralelu s investíciami finančnými. Aj v tomto prípade ide o dlhodobý vklad, ktorého výnosový potenciál je vopred ťažké hodnotiť. Isté ale je, že bez ohľadu na to, či na trhoch panuje rast alebo pokles, na takejto investícii môžete len zarobiť,“ upresňuje Country manager Pioneer Investments SR Miroslav Ovčarik.


Graf – Ste ochotní platiť za nasledujúce formy vzdelávania?

Slováci ale myslia aj na seba a najväčšiu vôľu financovať svoje ďalšie vzdelanie majú ľudia vo väčších mestách. V Bratislave už platí za získavanie nových vedomostí takmer štvrtina obyvateľov (23%) a ďalších 55% nad touto možnosťou uvažuje do budúcnosti. Vzdelávacie kurzy, ktoré by pomohli osloveným nájsť lepšiu prácu, naopak viac zvažujú ľudia z menších miest. Štyri pätiny opýtaných z menších miest do 20 tisíc obyvateľov by súhlasilo s investíciou do vzdelania, ktorá by im zabezpečila lepšiu pracovnú pozíciu. Rovnaký názor má pritom len 65% obyvateľov miest nad 100 tisíc ľudí.

Prieskum pre skupinu Pioneer Investments realizovala spoločnosť StemMark v júli 2016 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18-60 rokov.