Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
28.3.2017 29,64 € −0,3027%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
28.3.2017 70,04 €  
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
28.3.2017 7,99 € 0,6297%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
28.3.2017 77,51 € 0,0645%
Pioneer Funds - Euro Bond
28.3.2017 10,04 € 0,0997%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
28.3.2017 59,54 € −0,0168%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
28.3.2017 6,19 €  
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility
28.3.2017 45,97 € −0,0869%
Pioneer Funds - Global Ecology
28.3.2017 254,54 € 1,1766%
Pioneer Funds - Global Select
28.3.2017 95,53 € 0,9404%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.3.2017 8,84 € 0,7982%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
28.3.2017 24,75 € −0,2418%
Nastavenie...

*Program pravidelného investovania RYTMUS

Program pravidelného investovania RYTMUS je životný investičný program, v ktorom si môžete vybrať z šiestich portfólií, odlíšených pomerom dlhopisových, akciových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Pioneer Funds a Pioneer S.F.

Efekt pravidelného investovania

Pravidelné investovania v menších čiastkach môže byť ekonomicky výhodné. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu. Keď trhy klesajú, nakupujete podielové listy lacnejšie. V časoch rastu finančných trhov Vaše investície rastú s nimi.

Portfóliá sú vytvorené tak, aby mohli pokryť Vaše investičné obdoba rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika.Výhody Programu pravidelného investovania RYTMUS

 • Máte možnosť rozumne využiť mesačne malú čiastku svojho rozpočtu na finančné ciele, ktoré sa Vám zdali náročné, a preto ste ich zatiaľ odkladali.
 • Minimálna investícia je už od 30 EUR.
 • Taktiež je možné zainvestovať aj jednorazovo nad rámec nastaveného programu, a to od čiastky 1 000 EUR.
 • Môžete si vybrať dĺžku investičného obdobia, v rozmedzí 1 až 40 rokov.
 • Môžete využiť možnosť daňového zvýhodnenia.
 • Pravidelné investovanie môže zmierniť negatívny dopad kolísavosti ceny podielových listov.
 • Získate prístup na svetové trhy k rôznym typom fondov.
 • Získate potenciál zaujímavého výnosu.
 • Môžete si otvoriť niekoľko programov súčasne.
 • Možnosť elektronických výpisov
 • Možnosť pravidelneho spatneho odkupu („renty“)


Ako príklad dlhodobej investície si môžme uviesť najstarší fond skupiny Pioneer Investments a jeden z najstarších fondov sveta vôbec, založený v roku 1928. Za dobu viac ako 85-ročnej existencie preukázal svoje kvality v podobe stabilnej výkonnosti a dlhodobého prekonávania benchmarku S&P 500, a to aj v období najväčších poklesov na trhoch.

Pravidelné investovanie na dlhých horizontoch

Významná časť našich finančných plánov býva založená na dlhých časových horizontoch.Ako investovať do Programu pravidelného investovania RYTMUS


Pokiaľ ste sa rozhodli využiť možnosti, ktoré Vám Program pravidelného investovania RYTMUS ponúka, potom stačí:

  1. Vyplniť jednoduchý formulár so svojím finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom.

  2. Zaslať prvú investíciu a nastaviť trvalý príkaz pre ďalšie pravidelné investície z bankového účtu.


Ak chcete niečo v programe Programe pravidelného investovania RYTMUS zmeniť


Bez akýchkoľvek obmedzení môžete:

 • jednorazovo dodatočne investovať
 • zmeniť cieľovú čiastku
 • predĺžiť dobu investovania
 • zhodnocovať investície aj po skončení programu
 • zmeniť výšku či frekvenciu pravidelnej investície
 • na potrebnú dobu prerušiť investovanie (bez oznámenia)
 • zmeniť investičný horizont
 • zmeniť druh portfólia
 • vložiť mimoriadne investície
 • kedykoľvek môžete požiadať o spätný predaj podielových listovAk Vám chýbajú ďalšie informácie, prosím kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa, osobného bankára alebo kontaktujte našu bezplatnú linku 0800 300 111.Upozornenie:Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.