Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
15.11.2018 64,77 € 0,3253%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
15.11.2018 6,74 €  
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
15.11.2018 75,83 € −0,0395%
Amundi Funds II - Euro Bond
15.11.2018 9,81 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
15.11.2018 57,91 € −0,0863%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
15.11.2018 6,05 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
15.11.2018 43,06 € 0,1395%
Amundi Funds II - Global Ecology
15.11.2018 259,08 € −0,2118%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
15.11.2018 99,36 € 0,5770%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
15.11.2018 9,97 € 0,9109%
Amundi S.F. - EUR Commodities
15.11.2018 23,94 € 2,2640%
Nastavenie...

*Nápoveda pre plánovaciu kalkulačku

Plánovacia kalkulačka je veľmi flexibilný nástroj, ktorý Vám môže pomôcť pri plánovaní vašej finančnej budúcnosti. Umožní Vám vypočítať výšku mesačného vkladu pre dosiahnutie zadaného finančného cieľa v určitom časovom horizonte. Umožní Vám odhadnúť vaše finančné schopnosti a pomôže Vám s kalkuláciou ročného výnosu.

Vstupnými údajmi je celkom 5 hodnôt:

 • ročný výnos v %,
 • finančný cieľ predstavuje hodnotu, ktorú chcete mať nasporenú po ubehnutí zadanej doby,
 • aktuálny stav úspor určuje, koľko máte nasporené už teraz, s akou hodnotou začínate,
 • dĺžka sporenia a
 • mesačný vklad.

Planovacia kalkulačka

Kalkulačka je schopná vypočítať ľubovoľnú z týchto piatich hodnôt pomocou ostatných štyroch.

Akú čiastku musím sporiť každý mesiac, aby som po uplynutí X rokov docielil spolu s mojimi súčasnými úsporami hodnotu Y?

Pre výpočet mesačného vkladu je nutné zadať

 • predpokladaný ročný výnos*,
 • požadovaný finančný cieľ,
 • aktuálny stav úspor a
 • dĺžku sporenia.

*) Ide o zadanie výnosov z akéhokoľvek finančného produktu. Buďte obozretní a zdravo skeptickí so zadávaním predpokladaného ročného výnosu. Vzhľadom k tomu, že budúce výnosy nie sú zaručené, táto veličina bude vždy len orientačnou. Vysoký ročný výnos pomáha výrazne predovšetkým dlhodobým finančným cieľom, je ale vždy spojený s vyšším rizikom. Kalkulačka počíta s čistým výnosom, v praxi často uverejňované ročné výnosy produktov podliehajú niektorým poplatkov, prípadne zdaneniu. BUĎTE SI TOHO PRI VÝPOČTOCH VEDOMÍ.

Potom potvrďte ikonou Vypočítať v riadku mesačného vkladu.

Koľko peňazí nasporím, keď budem po dobu X rokov každý mesiac ukladať čiastku Y?

Odpoveďou na túto otázku je výpočet finančného cieľa. Pre výpočet je nutné zadať

 • predpokladaný ročný výnos,
 • aktuálny stav úspor,
 • dĺžku sporenia a
 • výšku mesačného vkladu.

Potom potvrďte ikonou Vypočítať v riadku finančného cieľa.

Za akú dlhú dobu budem mať nasporenú čiastku X, keď začínam s Y a každý mesiac pridám Z?

Dĺžka sporenia má spravidla najväčší vplyv na výšku výslednej čiastky. „Najväčšou cnosťou tvorcu bohatstva je trpezlivosť“ — to sú slová Philipa L. Carreta, zakladateľa prvého fondu Pioneer — Pioneer Fund.

K výpočtu zadejte

 • predpokladaný ročný výnos,
 • požadovaný finančný cieľ,
 • stávajúci stav úspor a
 • výšku mesačného vkladu.

Potom potvrďte ikonou Vypočítať v riadku dĺžky sporenia.

Koľko peňazí musím mať na začiatku, aby som za X rokov nasporil Y korún pri mesačnom vklade Z?

So sporením nezačíname obvykle od nuly a množstvo peňazí má nemalý vplyv na výsledok sporenia. Pre výpočet nutného stávajúceho stavu úspor je nutné zadať

 • predpokladaný ročný výnos,
 • požadovaný finančný cieľ,
 • dĺžku sporenia a
 • výšku mesačného vkladu.

Potom potvrďte ikonou Vypočítať v riadku stávajúceho stavu úspor.

Výpočet ročného výnosu

Pri plánovaní rozloženia úspor do viacerých finančných produktov je užitočné vedieť ich predpokladané a orientačné ročné výnosy, aby bol docielený konečný očakávaný výsledok. Avšak výnos je parameter, ktorý nemôžeme pri sporení ovplyvniť, prinajmenšom nie samostatne bez úvahy o riziku, ktorý je s výnosom spojený. Výnos je daný povahou finančných produktov a vývoji na finančných trhoch, vývojom ekonomík,...

V plánovacej kalkulačke má nezastupiteľnú úlohu, ale je nutné vedieť, že príliš optimistické nastavenie tejto veličiny môže skresliť predstavu o finančnom cieli.

Pre výpočet ročného výnosu je nutné zadať

 • požadovaný finančný cieľ,
 • stávajúci stav úspor,
 • dĺžku sporenia a
 • výšku mesačného vkladu.

Potom potvrďte ikonou Vypočítať v riadku ročného výnosu.