Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.11.2017 27,52 € 0,4013%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
23.11.2017 67,40 € 0,0891%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
23.11.2017 8,90 € −0,7804%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
23.11.2017 78,62 € −0,0509%
Pioneer Funds - Euro Bond
23.11.2017 10,20 € −0,0979%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
23.11.2017 58,82 € −0,0170%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
23.11.2017 6,11 €  
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility
23.11.2017 47,06 € 0,0213%
Pioneer Funds - Global Ecology
23.11.2017 266,35 € −0,0075%
Pioneer Funds - Global Select
23.11.2017 101,39 € −0,3930%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.11.2017 8,88 € −0,5599%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
23.11.2017 25,27 € 0,6372%
Nastavenie...

Spoločenská zodpovednosť


Úvod


Spoločenská zodpovednosť je súčasťou firemnej kultúry skupiny, ktorá vychádza z hodnôt, správania a cieľov, o ktorých naplnenie usilujeme každý deň.


Naším poslaním je vytvárať pre našich partnerov – klientov, zamestnancov, miestne komunity a akcionárov – trvale udržateľnú hodnotu.


Veríme, že zodpovedné investovanie a správna podniková prax pomôžu posilniť dôveru v trhy, a v konečnom dôsledku povedú k lepším výnosom pre našich investorov.
Zásady zodpovedného investovania OSNSkupina verí v udržateľný a zodpovedný prístup k správe investícií, na základe ktorého vytvára pre svojich klientov hodnotu. Vo februári 2009 ďalej posilnila svoj záväzok k udržateľnému investovaniu, keď podpísala Zásady zodpovedného investovania, iniciatívu OSN, ktorá predstavuje súbor šiestich zásad správnej praxe. Táto iniciatíva sa skladá zo súborov dobrovoľných zásad pre vlastníkov aktív a investičných profesionálov.


Ako súčasť záväzku voči UNPRI Pioneer Investments, s ohľadom na firmy zaoberajúce sa výrobou kontroverzných zbraní zakázaných v rámci Dohovoru OSN o kazetovej munícii a Dohovoru o nášľapných mínach, vyvinula a zaviedla vnútorný predpis "O protipechotných nášľapných mínach a kazetovej munícii".

Spoločensky zodpovedné investovanie (SRI)


Skupina v SR ponúka produkt v oblasti správy majetku, ktorého účelom je umožniť investorom vyvážiť ich potrebu maximalizovať výnosy a ich priania dodržiavať etické alebo udržateľné hodnoty Pioneer Funds - Global Ecology.

Iniciatívy

Skupina celosvetovo venuje svoje zdroje a odborné znalosti na podporu spoločenských projektov a podporuje iniciatívy a výskumné aktivity, na ktorých sa podieľajú významné osobnosti sveta ekonomiky, financií a politiky:


Medzi naše aktivity patrí predovšetkým:


Spagnolli-Bazzoni Onlus


Na celosvetovej úrovni podporuje skupina Pioneer Investments charitatívne neziskové združenie Spagnolli-Bazzoni Onlus (SBO), ktoré je výsledkom spojenia združenia Roberto Bazzoni Onlus (RBO) a Združenia priateľov senátora Giovanniho Spagnolliho. RBO je charitatívne neziskové združenie, ktoré bolo založené v roku 2000 na pamiatku Roberta Bazzoniho, najstaršieho syna Sebastiana Bazzoniho, riaditeľa skupiny Pioneer Investments. Roberto, špecializovaný ortopéd, ktorý sa zúčastnil humanitárnej misie v Kosove, zomrel spolu s ďalšími 23 ľuďmi 12. novembra 1999 pri nehode lietadla cestou do práce v Prištine. Cieľom RBO je pokračovať v poslaní Roberta Bazzoniho a uctiť jeho pamiatku.

RBO poskytuje praktickú spoločenskú a humanitárnu podporu pre rozvoj projektov a zabezpečovaní humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách. Pôsobí v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a všeobecnej pomoci. Jej hlavnými pôsobisku sú Kosovo, Kazachstan, Zimbabwe a Kongo.

V máji 2011 sa organizácia RBO spojila so Združením priateľov senátora Giovanniho Spagnolliho, charitatívnou a dobrovoľníckou organizáciou založenou v roku 2000 s cieľom získavať finančné prostriedky na podporu aktivít dr. Carla Spagnolliho v Afrike. Výsledkom spojenia je dobrovoľná organizácia s názvom Spagnolli-Bazzoni Onlus.


www.spagnolli-bazzoni.org/

Spoločenská zodpovednosť v SR

BYŤ ZODPOVEDNÝ K DRUHÝM ZNAMENÁ BYŤ ZODPOVEDNÝ SAMI K SEBE

Sociálna zodpovednosť firiem, teda Corporate Social Responsibility (CSR), odráža poslanie firmy a jej väzby so spoločnosťou v najširšom meradle. Dnes už spoločnosti nemôžu na trhu obstáť bez citlivého pochopenia a reagovania na sociálne prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Spoločnosti skupiny na celom svete považujú filantropiu za nevyhnutnú súčasť charakteru každej finančnej korporácie.


Na Slovensku sa skupina aktívne venuje podpore vzdelávania mladých ľudí. V rámci dlhodobého projektu Finančná akadémia pre deti sa zameriava na vzdelávanie študentov v oblasti financií na základných a stredných školách.