Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.11.2017 27,52 € 0,4013%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
23.11.2017 67,40 € 0,0891%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
23.11.2017 8,90 € −0,7804%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
23.11.2017 78,62 € −0,0509%
Pioneer Funds - Euro Bond
23.11.2017 10,20 € −0,0979%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
23.11.2017 58,82 € −0,0170%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
23.11.2017 6,11 €  
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility
23.11.2017 47,06 € 0,0213%
Pioneer Funds - Global Ecology
23.11.2017 266,35 € −0,0075%
Pioneer Funds - Global Select
23.11.2017 101,39 € −0,3930%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.11.2017 8,88 € −0,5599%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
23.11.2017 25,27 € 0,6372%
Nastavenie...

*Fondy Pioneer

 Fond Mena Číslo
fondu
Základné
údaje
Aktuálne
informácie
História ceny
fondu (v XLS)
Súhrn informacií KIID
Krátkodobé fondy
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus EUR 2130 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term EUR 266 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 235 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 335 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term EUR 236 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 336 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.