Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
23.3.2018 26,84 € −0,3712%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
23.4.2018 67,39 € −0,4726%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
23.4.2018 8,59 € −0,4635%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
23.4.2018 78,23 € −0,1404%
Amundi Funds II - Euro Bond
23.4.2018 10,18 € −0,1961%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
23.4.2018 58,72 € 0,0341%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
23.4.2018 6,09 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
23.4.2018 46,65 € 0,2148%
Amundi Funds II - Global Ecology
23.4.2018 260,48 € 0,2888%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
23.4.2018 100,11 € 0,2604%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
23.4.2018 8,93 € 0,3371%
Amundi S.F. - EUR Commodities
23.4.2018 25,88 € −0,1543%
Nastavenie...

*Fondy Amundi

 Fond Mena Číslo
fondu
Základné
údaje
Aktuálne
informácie
História ceny
fondu (v XLS)
Súhrn informacií KIID
Dlhopisové konzervatívne
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 2290 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 3290 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR 298 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD 398 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR 264 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD 364 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 299 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 279 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 224 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Euro Bond USD 324 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 225 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 325 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 281 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 381 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond EUR 254 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond USD 354 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year EUR 268 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year EUR 283 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.