Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
16.2.2017 31,78 € −0,6565%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
16.2.2017 69,34 € −0,7443%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
16.2.2017 8,11 € −0,7344%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
16.2.2017 77,63 € 0,2065%
Pioneer Funds - Euro Bond
16.2.2017 10,05 € 0,2994%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
16.2.2017 59,76 € −0,0669%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
16.2.2017 6,20 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
16.2.2017 252,74 € −0,7267%
Pioneer Funds - Global Select
16.2.2017 95,69 € −0,6025%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
16.2.2017 8,94 € −0,8869%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
16.2.2017 26,11 € 0,4231%
Nastavenie...

*Fondy Pioneer

 Fond Mena Číslo
fondu
Základné
údaje
Aktuálne
informácie
História ceny
fondu (v XLS)
Súhrn informacií KIID
Dlhopisové fondy a ostatné
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 2290 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 3290 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 299 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR_Hedged 2260 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR 239 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 339 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR 2100 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies USD 3100 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term EUR_Hedged 2940 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond 2016 EUR_D 21700 Info Výkonnosť Ceny v XLS - KIID
Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 258 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 247 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR_D 24700 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global High Yield EUR 249 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global High Yield USD 349 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Strategic Income EUR_Hedged 255 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Strategic Income EUR 241 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Strategic Income USD 341 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 237 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR_Hedged 256 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 337 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 EUR_Hedged_D 21300 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.