Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
28.3.2017 29,64 € −0,3027%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
28.3.2017 70,04 €  
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
28.3.2017 7,99 € 0,6297%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
28.3.2017 77,51 € 0,0645%
Pioneer Funds - Euro Bond
28.3.2017 10,04 € 0,0997%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
28.3.2017 59,54 € −0,0168%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
28.3.2017 6,19 €  
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility
28.3.2017 45,97 € −0,0869%
Pioneer Funds - Global Ecology
28.3.2017 254,54 € 1,1766%
Pioneer Funds - Global Select
28.3.2017 95,53 € 0,9404%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.3.2017 8,84 € 0,7982%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
28.3.2017 24,75 € −0,2418%
Nastavenie...

*Fondy Pioneer

 Fond Mena Číslo
fondu
Základné
údaje
Aktuálne
informácie
História ceny
fondu (v XLS)
Súhrn informacií KIID
Európske akciové fondy
Pioneer Funds - Euroland Equity EUR 203 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Euroland Equity USD 303 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility EUR 2040 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility USD 3040 Info Výkonnosť Ceny v XLS - KIID
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR 269 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 22200 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 290 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Equity Value USD 390 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Potential EUR 259 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Potential USD 359 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Research EUR 206 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - European Research USD 306 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Italian Equity EUR 201 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Italian Equity USD 301 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Top European Players EUR 207 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Top European Players USD 307 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Globálne akciové fondy
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 260 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Ecology USD 360 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income EUR 278 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income EUR_D 27800 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income USD 378 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Equity Target Income USD_D 37800 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Select EUR 261 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Global Select USD 361 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Americké akciové fondy
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 280 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 380 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - North American Basic Value EUR 253 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - North American Basic Value USD 353 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 293 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 393 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR_Hedged 257 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 219 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 319 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 222 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 322 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Research EUR 217 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Research USD 317 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Research Value EUR 292 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - U.S. Research Value USD 392 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer S.F. - EUR Commodities EUR 267 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Akciové fondy rozvíjajúcich sa trhov a ďalekého východu
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 251 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 351 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 214 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 314 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 246 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 346 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - China Equity EUR 250 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - China Equity USD 350 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Indian Equity EUR 296 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Indian Equity USD 396 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 223 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 323 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Latin American Equity EUR 295 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Latin American Equity USD 395 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Russian Equity EUR 2180 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID
Pioneer Funds - Russian Equity USD 3180 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio KIID

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.