Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
December 2008

Väčšina nadvýkonnosti Pioneer Funds – U.S. Research vo štvrtom štvrťroku je odvodená od sektorov financií, priemyslu a spotrebného tovaru. Vo financiách Intercontinental Exchange, popredný prevádzkovateľ termínovej burzy s komoditami, bol pozíciou s najlepším príspevkom do portfólia na základe silných výnosov pochádzajúcich z nesmierne zlepšujúcej sa technológie a rozrastania sa nových užívateľov finančných produktov na základe komodít. Akcie poisťovní Travelers profitovali z dobrého udržania klientov a novej obchodnej aktivity.

V priemysle 3M bol dôležitý pre sektorové a portfóliové výnosy, nakoľko investori si našli svoje bezpečie v hospodárskom poklese. V sektore spotrebného tovaru reštauračná sieť McDonald‘s sa ukázala byť solídnym podielom, keď stúpol až takmer na 2%, čo odrážalo jeho konkurenčne ocenené menu v súčasnom prostredí ako aj zisky trhového podielu v Európe.

S výnimkou zdravotníctva, neboli žiadni veľkí sektoroví uberatelia výkonnosti. Výrobca prístrojov Medtronic podal podvýkonnosť spôsobenú spomalením základného rastu, najmä v jeho podnikaní v oblasti cukrovky a chorôb chrbtice a znížil svoje prognózy predaja, čo spôsobilo, že jeho akcie utrpeli. Sme stále presvedčení, že v tejto spoločnosti je veľká hodnota pri prevádzkovom zadĺžení, ktoré je dôležitejšie, než rast predaja a ostávame jeho vlastníkmi. Cigna, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť a iné benefity cez pracovné miesto, náhle klesla kvôli obavám z penzijných výdavkov a bola predaná z portfólia začiatkom novembra.

Riadime portfólio s dôrazom na výber jednotlivých akcií a nepokúšame sa predpovedať výhľad ekonomiky, trhu alebo jednotlivých sektorov. Snažíme sa prekonať benchmark cez hodnotenie jednotlivých akcií so zameraním sa na kvalitu a cenu jednotlivých emitentov a kladením dôrazu na iné odvetvia než benchmark. Portfóliové sektorové váženia udržiavame čo najbližšie k úrovni benchmarku.