Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
September 2008

Kolísavosť pokračovala v sektore financií v priebehu tretieho štvrťroka. Úctyhodné inštitúcie zlyhali, alebo boli prinútené k zlúčeniu, lebo negatívna slučka spätnej väzby úverového krachu sa rozšírila do oblastí, o ktorých sa predtým myslelo, že sú imúnne.

Pioneer Funds – U.S. Research podal slabší výkon ako jeho benchmark v priebehu štvrťroka. Pravdepodobne najprekvapujúcejšie je, že napriek turbulencii trhu finančný sektor podal nadvýkonnosť v priebehu tretieho štvrťroka, ako druhý za tovarom krátkodobej spotreby. Priaznivý výber akcií, ktoré sme vlastnili, a ktorým sme sa vyhli v rámci sektora, odrážal naše zameranie na silnejšie bilancie a angažovanosti s nižším úverovým rizikom v našich držaniach.

Komerčná banka PNC Financial bola najlepším prispievateľom portfólia, keď získala viac než 30% vďaka výsledkom druhého štvrťroka, ktoré prekonali očakávania kvôli jej obmedzenej angažovanosti v zlých úveroch v porovnaní s konkurentmi a jej zloženia diverzifikovaného bankovníctva.

Výsledky v informačných technológiách boli tiež silné, za pomoci Hewlett Packard, na základe silnejších fiškálnych výnosov 3. štvrťroka než vyššiemu odhadu 4. štvrťroka, a vďaka výrobcovi komunikačných zariadení QUALCOMM. Spomaľujúca sa globálna ekonomika bola svedkom celkového kolapsu cien komodít kvôli menšiemu dopytu, čo obzvlášť ovplyvnilo sektor materiálov. Ťažiteľ medi Freeport-McMoran znížil výnosy. Energetika a plynárenstvo zápasiace s rastúcimi nákladmi, klesajúcim dopytom, zmršťujúcimi sa maržami výroby elektriny a prístupom ku kapitálovému trhu tiež podalo podvýkonnosť ako skupina. Plynárenské služby Questar mali negatívny dopad na portfólio kvôli klesajúcim cenám zemného plynu spolu s NRG Energy, kvôli klesajúcim cenám elektriny.

V priebehu štvrťroka sme znovu otvorili nové pozície v Apple, Intercontinental Exchange, Pepsi a Marathon Oil. Predali sme naše pozície v Royal Dutch Shell, Merck, Qualcomm, Rockwell, Lilly a Coca Cola.

Spravujeme portfólio s dôrazom na výber jednotlivých akcií a nesnažíme sa predpovedať výhľad ekonomiky, trhu alebo jednotlivých sektorov. Preto si držíme portfóliové váženia čo najbližšie k indexu S&P 500 Index.