Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
September 2007

Hlavné akciové indexy klesli v auguste po technickom výpredaji, ale zotavili sa ku koncu obdobia.

Vďaka výberu akcií Pioneer Funds – U.S. Research podal lepší výkon ako jeho benčmark v priebehu obdobia. Výkonnosť portfólia bola hlavne výsledkom výberu akcií. Akcie v sektore spotrebného tovaru najviac prispeli k výsledkom najviac, nasledované zdravotníctvom a telekomunikáciami.

V sektore spotrebného tovaru malopredajca odevov Abercrombie & Fitch dosiahol za štvrťrok zisky vďaka silnému predaju pre školákov na začiatku školského roka. V zdravotníctve Vertex Pharmaceuticals dosiahol zisky vďaka zverejneniu sľubných predbežných údajov o svojom lieku na hepatitis typu C VX950. V rámci telekomunikácií Verizon stúpli, nakoľko spoločnosť naďalej vynikajúco podniká vo svojom bezdrôtovom podnikaní.

Investičné výsledky boli limitované akciami v sektoroch financií a informačných technológií. Merrill Lynch klesol ako dôsledok rozruchu na trhu a obáv z operácií investičného bankovníctva vôbec. V informačných technológiách Corning, najväčší dodávateľ LCD skla používaného vo veľkoplošných TV obrazovkách a počítačových monitoroch klesol kvôli realizácii zisku po ziskoch v prvej polovici roka.

V obchodovaní tretirho štvrťroka k novo založeným pozíciám patrili Royal Dutch Shell, finančná spoločnosť Lazard, výrobca hliníka Alcoa a Thoratec. Sprint Nextel, ConocoPhillips, Qualcomm, Federated Investors, Medco Health a American Express boli z portfólia predané.

Spravujeme portfólio s dôrazom na výber individuálnych akcií a nesnažíme sa predpovedať vyhliadky ekonomiky, trhu alebo jednotlivých sektorov. Preto si držíme sektorové váženia čo najbližšie k S&P 500, čo znamená, že výkonnosť portfólia je takmer úplne výsledkom výberu akcií.