Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Jún 2007

Celkový akciový trh sa tešil silným ziskom v druhom štvrťroku napriek slabému výkonu finančného sektora.

Výber akcií bol kľúčom k nadbenčmarkovým výnosom druhého štvrťroka. V sektore energetiky a plynárenstva americký výrobca elektriny NRG Energy, ktorý profitoval z raketového zhodnotenia kvôli elektrárňam a jeho nedávneho rozhodnutia zaviesť dividendy, a Questar, zameraný na zemný plyn, obaja získali. V energiách zisky Marathon Oil a nadbenčmarkových výnosov Chevronu, Apache a ConocoPhillips zdvihli relatívne výnosy.

Výnosy v sektore informačných technológií boli poškodené podbenčmarkovou angažovanosťou v priemysle počítačového hardvéru a neuspokojivými výnosmi našich pozícií v tejto skupine. Sun Microsystems zaznamenali tri po sebe idúce štvrťroky prekonania očakávaných výnosov, ale v druhom štvrťroku len splnili očakávania, čo spôsobilo výpredaj.

Výnosy v sektore spotrebného tovaru boli nižšie a výsledky portfólia znížili J.C Penney a Abercombie & Fitch. Stále máme priaznivý pohľad na Abercombie & Fitch kvôli jeho dlhodobým vyhliadkam ako manažéra dobrej značky. Veríme, že J.C Penney je na dobrej ceste rozšíriť svoje prevádzkové marže kvôli dobrým stykom svojou klientskou základňou a stratégiou mimo nákupných centier.

Obchodovanie druhého štvrťroka bola najaktívnejšie vo financiách. Otvorili sme novú pozíciu v spoločnosti spotrebiteľského financovania First Marblehead a znížili sme našu pozíciu v American Express. V informačných technológiách sme otvorili pozície v Intel a Hewlett-Packard, pričom sme znížili Texas Instruments a predali Apple. V zdravotníctve sme otvorili pozíciu v Medtronic. V sektore priemyslu sme otvorili pozíciu v Rockwell Automation a predali sme Deere a v tovare krátkodobej spotreby sme kúpili Coca-Colu a predali PepsiCo.

Spravujeme Fondy Pioneer – U.S. Research s dôrazom na výber individuálnych akcií. Udržiavame sektorové váženia portfólia čo najbližšie k benčmarku, čo znamená, že výkonnosť je takmer úplne výsledkom nášho výberu akcií.