Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
August 2006

Dlhopisy aj akcie vykázali v auguste mierne pozitívne výnosy. Sektor indexu informačných technológií viedol trh nasledovaný tovarom krátkodobej spotreby. Energie boli jediným sektorom, ktorý vykazoval negatívne výnosy.

Výsledky výberu akcií na tomto kľudnom trhu boli zmiešané, ale celkovo ničím pozoruhodné. Vo Fondoch Pioneer – Americké výskumné sa vynikajúcim výberom akcií ukázal výber v sektore financií, čomu pomohla Federated Investors, investičná spoločnosť s veľkým podielom aktív peňažného trhu investičného sektora. Franklin Resources tiež ožili po devalvácii ich akcií a korekcii zahraničných trhov. Akcie v sektore informačných technológií tiež prospeli výkonnosti portfólia pomocou Corning, Macrovision a Cisco Systems.

V sektore zdravotníctva Bristol Myers klesli po silných ziskoch v druhom štvrťroku a boli najväčším uberateľom výkonnosti portfólia. V sektore telekomunikácií Sprint-Nextel, silne ovplyvnený investičnými výdajmi na zlepšenie svojej siete, klesol. ConocoPhillips tiež klesol v zhode s poklesom cien ropy a obmedzoval výnosy.

Otvorili sme nové pozície v Anheuser-Bush, Disney, Sun Microsystems a v železnici Union Pacific. Royšírili sme tiež naše podiely v Cisco, CVS a Federated Investors. Flowserve, Sysco Corp., distribútor potravín a poskytovateľ riadenej starostlivosti Aetna, boli tiež predaní z portfólia.

Ponechávame si naďalej nadvýkonnosť odvodenú od sektorovo neutrálneho portfólia prostredníctvom výberu jednotlivých akcií našimi skúsenými sektorovými analytikmi.