Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Január 2009

V januári dosiahlo porftólio Pioneer Funds – U.S. Research vyššiu výkonnosť oproti benchmarku, najmä vďaka finančnému a priemyselnému sektoru. V rámci finančného sektora sa nám podarilo vyhnúť sa viacerým spoločnostiam, ktoré stlačili výkonnosť benchmarku smerom nadol. Medzi tieto spoločnosti patrili najvýznamnejšie banky. Výkonnosť fondu pozitívne ovplyvnil aj výber akcií do portfólia. New York Community Bancorp máme v portfóliu vzhľadom na relatívne zdravšiu súvahu. Spoločnosť rástla o viac než 10% a v rozhodujúcej miere prispela k výsledkom skupiny.

V rámci priemyselného sektora mala významný vplyv na výnos portfólia spoločnosť 3M, keďže investori vnímali počas ekonomického poklesu akcie spoločnosti ako bezpečné. Medzi tie patrí aj spoločnosť Northrop Grumman, výrobca vojenskej techniky alebo SPX, spoločnosť sektora výroby technologických zariadení, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou zariadení na spracovanie a prepravu kvapalín.

V januári sme nezaznamenali faktory, ktoré by mali výrazne negatívny vplyv na výkonnosť nášho portfólia. Výber akcií portfólia bol slabší oproti benchmarku v oblasti informačných technológií, ale nebolo to kvôli slabými výsledkom IBM.

Medzi najvýznamnejšie pozície, ktoré sa ku koncu januára nachádzali v portfóliu, patrí Exxon Mobil, Chevron, Verizon, Johnson & Johnson a Hewlett Packard. Medzi pozície s výrazne vyššou váhou v portfóliu vzhľadom na benchmark patria Chevron, Verizon, Church & Dwight, W.W. Grainger a Intercontinental Exchange. Naopak, pozíciami s najnižšou váhou vzhľadom na benchmark boli Procter & Gamble, AT&T, General Electric, IBM a Pfizer.

Pri riadení nášho portfólia kladieme dôraz najmä na výber jednotlivých akcií. Našim zámerom nie je predvídať celkový vývoj ekonomiky, trhov ani jednotlivých sektorov. Usilujeme sa o vyšší výnos oproti benchmarku na základe posúdenia trhovej hodnoty jednotlivých akcií so zohľadnením kvality a ceny jednotlivých emitentov a s dôrazom na odvetvia odlišné od benchmarku.