Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Február 2008

Januárové zníženie sadzieb Americkou centrálnou bankou (Fed) o 125 bázických bodov a stimulačný plán kongresu USA vyhlásiť „daňové úľavy“ vo výške 168 miliárd USD na povzbudenie spotrebiteľov urobili málo pre zmiernenie obáv z recesie. Americké akcie sa obchodovali v tesnom rozpätí odkedy dosiahli svoje minimá 22. januára, odrážajúc tak pokračujúcu hospodársku neistotu. Benzín prudko stúpol vo februári na priemerných 3,13 USD za galón, o 40% vyššie než rok predtým a ďalej zaťažoval spotrebiteľov s obmedzenou hotovosťou.

Pioneer Funds – U.S. Research podal lepší výkon ako jeho benčmark v priebehu februára. Ako sektorovo neutrálny fond, portfólio si uchováva takmer rovnaké sektorové váženia ako benčmark, pričom sa výkonnosť odvodzuje zdôrazňovaním odlišných priemyslov a akcií.

Počas februára prekonalo svoje benčmarkovo príbuzné sektory v 9 z 10 prípadov. Výsledky boli najviac ovplyvnené výberom akcií vo financiách kvôli tomu, že sme sa vyhli akciám, ktoré podali slabší výkon, mnoho z nich boli veľké banky s angažovanosťou v subprime hypotékach, ako aj tým, že sme vlastnili také, ktoré podali nadvýkonnosť.

Výnosom tiež pomohli naše podiely v sektoroch zdravotníctva, priemyslu a spotrebného tovaru. Pozíciou portfólia s najlepším prínosom za tento mesiac bola Apache Energy. Táto dobre riadená spoločnosť sa zameriava na ropné a plynové polia, ktoré opustili spoločnosti hľadajúce najväčšie nové náleziská, čo je úspešnou stratégiou pre svet vyžadujúci viac energie.

V priebehu februára neboli žiadni veľkí znižovatelia výkonnosti a neboli urobené žiadne veľké zmeny. Pridali sme CME Group, elektronickú obchodovaciu platformu pre termínové obchody (futures) a opcie a InterContinental Exchange, elektronickú obchodovaciu platformu pre komodity.

Ostávame sektorovo neutrálni, zameraní na prístup k investovaniu s uvedomovaním si hodnotenia, ktorý sa sústreďuje na kvalitu a cenu jednotlivých akcií, pričom dodržiava investičnú stratégiu založenú na prieskume, pre výber akcií s nadpriemerným rastom.