Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Marec 2007

Fondy Pioneer – Americké výskumné v priebehu prvého štvrťroka podali lepší výkon ako ich benčmark.

Z veľkej časti podporené správcom príspevkov do farmácie Medco Healthcare Solutions, akcie zdravotníctva tvorili značnú časť výkonnosti portfólia. Akcie Medco dosiahli zisky kvôli svojej silnej súvahe a rezervám hotovosti a stále oživovali po oznámení, že skúpil späť svoje akcie.

Sektor informačných technológií prispel takmer rovnakou výškou k výkonnosti sčasti vďaka Corning, ktorý vyrába LCD obrazovky. Bola to pozícia v portfóliu s najlepšou výkonnosťou za štvrťrok. V sektore energetiky a plynárenstva, Public Services Enterprise dosiahol zisky nakoľko spoločnosť zvýšila odhad výnosov na akciu na rok 2007 viac ako boli mimoburzové odhady.

Mierne relatívne preváženie v Merrill Lynch negatívne ovplyvnilo portfólio kvôli kolísavosti trhu. ConocoPhillips bol dole kvôli oslabujúcim sa cenám ropy pre vysoké zásoby a teplé zimné počasie. Výrobca polovodičov Advanced Micro devices klesol dôsledkom stlačenia marže kvôli konkurencii s Intelom.

V priebehu prvého štvrťroka sa nevyskytli žiadne veľké zmeny v podieloch portfólia. Otvorili sme nové pozície v nezávislej energetickej spoločnosti Apache; Qualcomm, výrobcovi CDMA obvodov; spoločnosť na výrobu špeciálnych chirurgických produktov Stryker Corp.; železničná nákladná spoločnosť Burlington Northern a spoločnosť na stavebné materiály Louisiana Pacific. Comcast, Terex Corp., Laboratory Corp. of America, Alcoa, Fortune Brands, Advance Micro Devices, caremark, International Flavor & Fragrances a Mead Westvaco Corp. boli predané z portfólia.

Stále predpokladáme, že americká ekonomika spomalí z tempa rastu „cyklickej obnovy“ na rast v súlade s trendom bez poklesu do recesie. Hodnotenia sú primerané a sme stále rozumne optimistickí pokiaľ ide o investičné vyhliadky na zvyšok roka 2007. Riadime portfólio s dôrazom na výber jednotlivých akcií. Ponechávame sektorové váženie portfólia čo najbližšie k benčmarku, to znamená, že výkonnosť portfólia je takmer úplne výsledkom nášho výberu akcií.