Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Október 2006

Akcie v priebehu mesiaca vykázali relatívne mierne zisky.

Fondy Pioneer – Americké výskumné podali slabší výkon ako ich benčmark. Indexové sektory spotrebného tovaru a materiálov viedli trh, kým zdravotníctvo a tovar krátkodobej spotreby zaostávali. Nakoľko podvýkonnosť sektorovo neutrálneho portfólia (znamená pokusy portfólia udržať rovnaké sektorové váženia ako jeho benčmark) bola hlavne dôsledkom výberu akcií.

Výsledky výberu akcií na tomto pokojnom trhu boli zmiešané, ale na vyváženie, neužitočné, nakoľko dobrý výber akcií v sektoroch financií a priemyslu bol vyvážený podvýkonnosťou informačných technológií a do menšej miery energetiky a plynárenstva, telekomunikačných služieb a materiálov. V sektore financií, firma kapitálových trhov Merrill Lynch bola najlepším prispievateľom. V priemysle, strojárenská firma Terex dosiahla zisky vďaka neustálemu dopytu po ich pojazdnej plošine Genie používanej v stavebníctve. Railroad Norfolk Southern dosiahli zisky na základe výnosov, ktoré boli lepšie než sa očakávalo a zlepšených marží spolu s nižšími cenami palív.

Dve pozície s najslabším výkonom boli v sektore informačných technológií. Corning, najväčší výrobca skla pre monitory a televízory z tekutého kryštálu, klesol kvôli nižšiemu plánovanému predaju vo štvrtom štvrťroku. Výrobca mikročipov Advanced Micro Devices bol negatívne ovplyvnený nižšími maržami v treťom štvrťroku kvôli cenovému tlaku konkurenta Intel-u. Chýbajúca pozícia v Google a IBM tiež znížila výnosy, nakoľko obe akcie boli silné.

K novým pozíciám otvoreným v priebehu mesiaca patrili Industrial & Commercial bank of China, FedEx, UPS a Citrix Systems. Predali sme z portfólia prevádzkovateľa železnice Burlington Northern Santa Fe.

Sme naďalej sektorovo neutrálnym portfóliom, ktoré dosahuje nadvýkonnosť výberom jednotlivých akcií každým z našich skúsených analytikov v každom z ich sektorov.