Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Júl 2006

Akcie prudko ožili v polovici júla, keď rast HDP v druhom štvrťroku, ktorý bol slabší než sa očakávalo spôsobil, že investori boli presvedčení, že Fed zastaví svoje úsilie vo zvyšovaní úrokových mier.

Fondy Pioneer – Americké výskumné podali slabší výkon ako ich benčmark. Podvýkonnosť portfólia bola spôsobená hlavne výberom akcií sektoroch zdravotníctva a priemyslu.

Vynikajúci výber akcií sa vyskytol v portfólivom sektore spotrebného tovaru, kde mediálne spoločnosti McGraw Hill a Comcast dosiahli 12% respektíve 5% zisky. Výnosy druhého štvrťroka McGraw Hill boli viac než 23%, čo bolo spôsobené silnými výsledkami v jeho dcérskej spoločnosti Standard & Poor’s. Stále uprednostňujeme rozmanitosť obchodovania týchto akcií, o ktorých sme presvedčení, že poskytujú stabilitu a potenciál rastu. Káblový operátor Comcast pokračoval v dosahovaní zisku, nakoľko trh započítal do ceny očakávania zrýchleného rastu výnosov vďaka predstaveniu jeho telefónnej služby mnohým svojim zákazníkom. Uprednostňujeme tieto akcie kvôli ich tvorbe voľného toku peňazí a schopnosti predať nové produkty svojej klientskej základni.

Dvojo akcií v sektore zdravotníctva, poskytovateľ zdravotnej starostliuvosti Aetna a farmaceutická spoločnosť Bristol Myers boli hlavne zodpovední za slabšiu výkonnosť sektora portfólia v porovnaní s jeho benčmarkom. Aetna klesli 21% kvôli slabším výnosom než sa očakávalo. Bristol Myers sa znížili po silnom štvrťroku. Myslíme si, že spoločnosť má silný potenciál rastu vďaka sľubným vyhliadkam liekov. V sektore priemyslu, výrobca traktorov a poľnohospodárskych zariadení Deere tiež klesol po dosiahnutí najvyšších hodnôt za niekoľko rokov v druhom štvrťroku.

Otvorili sme novú pozíciu v Yahoo a Marathon Oil Corporation v júli. Tiež sme rozšírili naše podiely v 3M Company, Dell a Freescale Semiconductor. Z portfólia boli odstránené F5 Networks a Occidental Petroleum.

Ponechávame portfólio sektorovo neutrálnym pričom dosahujeme nadvýkonnosť cez výber individuálnych akcií našimi skúsenými sektorovými analytikmi.