Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Máj 2006

Globláne trhy v máji odpredávali v dôsledku obáv z vlečúceho sa sprísňovania zo strany Federálnych rezerv. Marže sa zväčšili a väčšina akciových trhov zaznamenala záporné zisky.

Fond Pioneer – U.S. Research mal horší výkon ako benčmark z dôvodu výberu akcií z odvetvia spotrebného tovaru. Avšak portfólio malo vynikajúci výber akcií v odvetviach financií, priemyslu, energetiky a plynárenstva, zdravotníctva a materiálov v porovnaní s odvetviami v benčmarku. Podiel portfólia vo financiách prevýšil benčmark. American Express mal kľúčový podiel, lebo investori sa presúvali k spoločnostiam so stabilnejšími príjmami a preč od cyklickejšie obchodvaných akcií. Výber cenných papierov z priemyslu tiež priniesol relatívne dobrý nadpriemerný výkon odvetvia, čomu pomohl priemyselný konglomerát Tyco. Terex Corp., ktorý vyrába nákladné autá na ťažké náklady používané pri ťažbe a pri výstavbe, bol tiež silný.

Výber akcií z odvetví spotrebného tovaru, základného tovaru a informačných technológií mal nepriaznivý dopad na výkon. Carnival Cruise Lines znížil vedenie, keď sa nenaplnili marcové očakávania štvrťroka. Ross Stores mal slabý výkon, lebo investori boli stále viac obávali stability spotrebiteľa v súvislosti s rastúcimi úrokovými sadzbami a infláciou. V odvetviach základného tovaru, Coca-Cola, ktorá nie je podielom v portfóliu posilnila, lebo investori sa prikláňali k defenzívnejším titulom. V informačných technológiách výrobca prenosných počítačových zariadení Palm a Apple Computers tiež oslabili.

Portfólio otvorilo nové pozície: v Chevron Corp. a u poskytovateľov farmaceutických výhod Medco a Caremark. Myslíme si, že Chevron sa obchoduje na nezaručených zľavách v porovnaní so inými a je pripravený priniesť vysoké zisky. Myslíme si, že Medco a Caremark sú podhodnotené v porovnaní s očakávaným rastom generických liekov a distribúciou liekov na základe poštovej objednávky. Z portfólia sme odpredali fond nehnuteľností Biomed Property, podnik verejných služieb Edison International, spoločnosť ťažiacu a dodávajúcu ropu Marathon Oil, výrobcu nástrojov Waters Corp. a farmaceutického distribútora Wellpoint.

Portfólio je naďalej neutrálne v odvetviach, nadpriemerný výkon podáva prostredníctvom individuálneho výberu akcií podľa naších skúsených analytikov odvetví.