Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
December 2005

Americký akciový trh mierne stúpol vo štvrtom štvrťroku. Sektory materiálov a financií viedli na trhu, zatiaľ čo energie a energetika a plynárenstvo zaostávali. Výber akcií ako aj rozhodnutia o sektorovom vážení prispeli k výnosom nad benčmarkom. Výkonnosť najviac profitovala z výberu akcií v zdravotníctve, priemysle, financiách a materiáloch. Nižšie než očakávané výnosy v informačných technológiách a telekomunikáciách obmedzili výkonnosť portfólia.

Farmaceutická spoločnosť Merck a výrobca farmárskych zariadení Deere dosiahli zisky. V sektore financií Merril Lynch dosiahol zisky dôsledkom silnej IPO a M&A aktivity. V sektore materiálov spoločnosť na výrobu papierových a drevených produktov Georgia-Pacific, kúpená súkromne vlastnenou Koch Industries, v priebehu štvrťroka stúpla, ktorú sme predali pre zisk.

Podiely v informačných technológiách boli tie, ktoré ubrali z relatívnych výnosov. Výrobca bezpečnostného softvéru Symantec klesol. Spoločnosti chýbali očakávania zisku kvôli zmenám v jej existujúcej klientskej báze a konkurenčnej sile bezplatných ponúk antivírusového softvéru od Comcast, AOL a iných poskytovateľov internetových služieb. Macrovision zažil istý produktový sklz z pomalšieho prijatia jeho nového antipirátskeho softvéru RipGuard než sa očakávalo, čo spôsobilo deficit zisku. Vodafone (telekomunikácie) tiež stratil z výnosov, nakoľko klesol kvôli nižšej ziskovosti predpovedanej konkurentmi v Európe a pokračujúcim bojom v Japonsku.

V zmenách vo Fondoch Pioneer – Amerických výskumných sme otvorili novú pozíciu v mediálnom konglomeráte Viacom v očakávaní jeho rozdelenia 1. januára 2006 na dva verejne obchodované subjekty CBS Corporation a štíhlejší „nový“ Viacom Inc. Taktiež sme otvorili nové pozície v Cisco Systems, American Express, Sprint Nextel, McDonalds a Dow Chemicals. Time Warner, Disney, Monsanto, Aetna a Biomet, YUM Brands a Quest Diagnostics boli predané z portfólia.

Naďalej sme sektorovo neutrálnym portfóliom, ktoré odvodzuje svoju výkonnosť od výberu jednotlivých akcií, každý našimi skúsenými analytikmi v každom z ich sektorov.