Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Február 2004

Akciové trhy v USA prešli istým pohybom vo februári, pričom dosiahli nové vrcholy v priebehu mesiaca a potom ustúpili.

Portfóliové výnosy profitovali z dobrého výberu akcií v spotrebnom tovare, informačných technológiách, zdravotníctve a priemysle. Malopredajcvia J.C. Penney s vyššími výnosmi za štvrtý štvrťrok, než sa očakávalo a Target, ktorý plánoval silný rast predaja vo svojich obchodoch, podali v priebehu mesiaca dobrý výkon. Portfóliové výnosy v sektore priemyslu boli tiež dosť pozitívne aj keď boli negatívne pre benčmark. Bolo to v podstate kvôli Tyco, ktorý naďalej robí pokroky kvôli reštrukturalizácii.

Náš výber akcií v telekomunikačných službách poškodil výkonnosť portfólia. Bolo to najmä dôsledkom umiestnenia portfólia vo Vodafone, ktorého pokus prevziať AT&T Wireless spôsobil pokles ich akcií, ktoré sa postupne zotavovali. Informačné technológie šli celkovo dolu. Avšak podiely portfólia podali lepší výkon než benčmark vďaka silnej situácii Nokia, ktorá vyvážila slabý výkon Hewlett Packard.

Predali sme niekoľko podielov v priebehu februára vrátane technologických akcií Sungard a Symantec, ako aj niekoľkých malopredajcov špecialít ako napríklad Home Depot a Lowes. Otvorili sme novú pozíciu v Disney a vo výrobcovi ventilov Flowserve.

Sme naďalej celkovo v súlade s váženiami sektora S&P Index 500 a sme prakticky celý čas plne investovaní.