Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Január 2004

Akciové trhy USA začali rok pozitívne, s indexmi väčšiny akcií USA, ktoré v januári skončili v pozitívnej oblasti.

V januári niekoľko sektorov podalo lepší výkon než ich benčmark najmä vďaka výberu akcií. Zdravotníctvo bolo silne ziskovým sektorom v portfóliu s jednými vynikajúcimi akciami, výrobcom zariadení St. Jude Medical, ktoré stúpli na vyššie než očakávané zisky podporené silným medzinárodným rastom. V sektore tovaru krátkodobej spotreby naše podváženie v Coke, ktorá podala v skupine nápojov slabší výkon, pomohla relatívnej výkonnosti voči benčmarku. To, že sme sa vyhli Gillette a Avon bolo tiež užitočné.

Informačné technológie bol sektor s najslabšou výkonnosťou v relatívnom zmysle v portfóliu. Bolo to hlavne dôsledkom akcií komunikačných zariadení, v ktorých má portfólio len niekoľko držaní, a ktoré v januári nabrali silu. V sektore spotrebného tovaru Media celkovo podali slabší výkon a naše držania v Gannet a v Omnicom utrpeli obzvlášť, čo ubralo z relatívnej výkonnosti.

V januári sme založili nové pozície v spoločnosti vlastniacej banku City national Corp., v zariadení na výskum ropy a plynu Pioneer Natural Resources a vreštauračnej spoločnosti YUM (bývalé Tricon Restaurants), ktorá vlastní Pizza Hut, KFC a Taco bell. Predali sme naše pozície v Du Pont, Coach a Biovail.

Sme naďalej vo veľkej miere v súlade so sektorovými váženiami S&P 500 Index a sme v podstate neustále plne investovaní.