Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
November 2003

Napriek pokračujúcim znakom oživenia, ktoré posilnil o zlepšujúce sa podnikateľské prostredie, akciové trhy boli počas mesiaca relatívne mierne.

Odvetvie telekomunikácií ukázalo, že má prekvapujúco silný podiel na relatívnej výkonnosti portfólia a s dobrými výsledkami od spoločnosti Vodafone. Akcie spoločnosti počas mesiaca sústavne rástli a pre očakávané tržby vyvolali záujem investorov. Odvetvie tovaru krátkodobej spotreby malo druhú najlepšiu výkonnosť, a tabaková spoločnosť Altria profitovala na žalobe priaznivej k jej podnikanie a tá oživila cenu jej akcií. Znížená angažovanosť v odvetví technológií a slabá výkonnosť niektorých akcií spôsobila, že portfólio ako celok malo slabú výkonnosť. Spoločnosť Take-Two Initiative s neurčitým úspechom svojej novej počítačovej hry, urýchlila špekulácie o očakávaných tržbách a tie znížili cenu akcií. Otvorili sme novú pozíciu v spoločnosti zaoberajúcou sa elektronikou – Seagate Technology, a tá sa pridala už k množstvu existujúcich pozícií ako je Charter One Financial. Znížili sme podiel v spoločnosti reštauračných zariadení – Wendy´s.

Stále pokračujeme podľa odvetvových váh indexu S&P 500, s výnimkou technologického odvetvia. Zmiernili sme angažovanosť v tomto odvetví, z dôvodu obáv, že ceny akcií nebudú mať oporu vo výsledkoch firmy, keďže toto odvetvie má pravdepodobne iba obmedzené možnosti rastu.