Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Júl 2003

Napriek vleklému odporu na niektorých frontoch niekoľko pozitívnych ekonomických hlásení pomohlo akciám aby pokračovali vo veľkých ziskoch v júli. Najväčším prispievateľom k výkonnosti portfólia v relatívnom zmysle bol náš výber akcií v telekomunikáciách. To pomohlo zmierniť celkovú slabú trhovú výkonnosť sektora. Naše nadváženie v jedných z najlepšie pracujúcich akcií v skupine, Alltel a naše nadváženie vo Verizon, ktorý čelil problémom s odbormi, čo spôsobilo pokles cien jeho akcií, pomohlo výkonnosti portfólia. Podobne naše váženia v určitom sektore energetiky a plynárenstva, ktoré boli dole ako skupina, pomohli relatívnemu výkonu.

Prispievateľmi k negatívnemu výkonu bol sektor polovodičov, energie a divezifikovaných finančných služieb. Dodávateľ polovodičov Intersil, ktorý bol vypredávaný kvôli správam o predaji jednej z jeho ziskovejších divízií, poklesol. V sektore energie, servisná spoločnosť Devon Energy a EnCana poklesli. V júli sme k portfóliu pridali Ball Corp., výrobcu nádob na konzervované potraviny. Sú to akcie, ktoré podávali značne slabú výkonnosť v roku, ale ktoré podľa našej analýzy považujeme za príťažlivé z hľadiska ocenenia.

Neboli podniknuté žiadne veľké zmeny v pozíciách v portfóliu počas mesiaca. Pokračovali sme v udržiavaní relatívne nízkej cash pozícii a sme relatívne sektorovo neutrálni, až na sektor polovodičov, kde sme stále podvážení.