Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research
Máj 2003

Ustupujúca vojna v Iraku, nízke úrokové miery a úľavy na daniach z dividend povzbudili nálady investorov a trhov v máji. Pretrvávajúce zisky vytvorené koncom zimy, americké trhy pokračovali smerom hore. Výnosy v amerických výskumných Pioneer fondoch prekročili benchmark na tento mesiac.

Zvýšený výkon portfólia bol vďaka silným výkonom v priemysle a zdravotníctve, ktoré boli vykompenzované slabinami v našich podieloch vo finančnom sektore. Silný výkon priemyslu pochádzal zo skupiny priemyselných podnikov a našej preťaženej pozície v Tyco. Zvýšený výkon zdravotníctva bol vďaka silným výkonom vo Wyeth a Biovail. Relatívne slabší výkon finančných služieb bol predovšetkým výsledok AIG, Wells Fargo a Fannie Mae zaostávajúci za viac ovplyvnenými finančnými akciami. Počas mesiaca sme pridali do portfólia HR Block a predali sme naše pozície v ADP, Bristol Myers, Eli Lilly a Sigma Aldrich.

Zatiaľ čo volatilita v krátkej budúcnosti je takmer istá, zostávame rozhodne plne investovaní a relatívne sektorovo neutrálni v portfóliu, s výnimkou 1,6% podváženia v polovodičoch kvôli oceňovaniu.