Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value
Marec 2004

Trhy skončili so zníženou aktivitou po búrlivom prvom štvrťroku 2004.

Portfóliové výnosy profitovali z dobrého výberu akcií v mnohých sektoroch. V zdravotníctve naše držania v Apogent Technologies podali dobrý výkon a mali najväčší dopad zo všetkých akcií portfólia. Becton Dickinson si tiež viedli dobre po nedávnych solídnych tržbách a výnosoch. V Industrials American Standard podal dobrý výkon značný podiel na základe revidovaného stúpajúceho návodu. V technológiách, kde si robíme starosti z prehriatych hodnotení, bol NCR štandardným prispievateľom. Výsledky telekomunikácií portfólia boli pozoruhodné, keďže boli vysoko pozitívne v protiklade k negatívnym výnosom benčmarku.

Zatiaľ čo sa prejavil veľký vplyv výberu niekoľkých silných akcií, pre- a podváženia sektorového váženia portfólia ubrali z výkonnosti. Priemysel, v ktorom sme prevážení, ako skupina podal slabší výkon, kým financie, kde sme podvážení podal zlepšený výkon. Znížili sme počas štvrťroka naše podváženia v spotrebnom tovare a v tovare dlhodobej spotreby. Rozšírili sme naše pozície v Sears a Flowserve Copr.

Znížili sme naše preváženie v sektore priemyslu, predovšetkým v priemyselných podnikoch. Predali sme naše pozície v Cooper Industries a Ingersoll-Rand (priemysel), Omnicom Group Inc (médiá), Albertsons (tovar krátkodobej spotreby), Valero Energy (energie) a Zions Bancorp (financie).

Sme v podstate tvrdohlaví, pokiaľ ide o ekonomiku. Očakávame hospodárske zlepšenia, avšak v našich vyhliadkach trhu máme obavy z toho, že ceny akcií už stúpli na úrovne, ktoré neprikladajú význam ďalšiemu cenovému postupu.