Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value
December 2003

Akciový trh sa počas štvrtého štvrťroka zotavil. Celkovo hodnotové akcie podali lepší výkon než rastové akcie počas štvrťroka.

Podali sme lepší výkon než benčmark v sektoroch materiálov a tovarov krátkodobej spotreby vďaka nášmu výberu akcií. Naša podvážená pozícia v slabom sektore energetiky a plynárenstva tiež pomohla. Phepls Dodge Corp. a Freeport-McMoran Copper and Gold profitovali zo silne cenotvorby medi a zlata. CoAgra Foods, Inc. počas štvrťroka stúpli na základe silných výnosov a novo oznámeného programu spätnej kúpy akcií. Zatiaľ čo naša podvážená pozícia vo financiách pomohla počas štvrťroka, isté držania poškodili výkonnosť. Investment Technology Group, A.G. Edwards a Investment Technology Group boli ovlpyvnené slabšími objemami obchodovania na burze. Otvorili sme novú pozíciu v brinker International, reštauračnej spoločnosti so silnými vyhliadkami rastu a nedrahým ohodnotením a v papierenskej spoločnosti Meadwestvaco. Naše držanie vo Freeport-McMoran Copper and Gold bolo odľahčené a náš podiel v Renaissance Re Holdings bol predaný potom, čo obaja sa priblížili k svojim cieľovým cenám.

Naďalej dôverujeme spoločnostiam so silnými základmi, bezchybnými súvahami, solídnymi nmanažérskymi tímami, a ktoré obchodujú pod ich prijateľnými ohodnoteniami založenými na ich minulosti a porovnateľnej skupine. Výsledky našich výberov akcií naďalej prinášajú solídne výnosy. Sme optimistickí, pokiaľ ide o akciové trhy z dlohodobého hľadiska a obzvlášť pokiaľ ide o hodnotové akcie, ktoré majú atraktívnejšie ohodnoteniev porovnaní s ich rastovými konkurentmi.