Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value
November 2003

Napriek pokračujúcim znakom oživenia, ktoré posilnil o zlepšujúce sa podnikateľské prostredie, akciové trhy boli počas mesiaca relatívne mierne.

Nová legislatíva o lekárskej starostlivosti spôsobila, že akcie zdravotníctva vyleteli hore. Prevážená pozícia a výber akcií do portfólia z oblasti zdravotníctva mali s veľkým náskokom lepšiu výkonnosť ako benchmark. Jeden z najväčších podielov v portfóliu – Triad Hospitals, výrazne prispel výkonnosti. Materiály, ktoré sú silné po celý rok, mali takisto vyššiu výkonnosť ako benchmark. Ťažobné spoločnosti, Freeport McMoRan a Phelps Dogde naďalej profitovali na vysokom dopyte a stúpajúcich cenách za komodity. Podvážená pozícia portfólia v odvetví financií prispela horšou výkonnosťou v porovnaní s benchmarkom tohto odvetvia. PMI Group, významný subjekt v oblasti hypotekárnych služieb, ktorý zároveň má veľký podiel, zaznamenal uprostred mesiaca pokles ceny z technických dôvodov súvisiacich s akvizíciou. Podiely portfólia z technologickej oblasti mali takisto slabú výkonnosť, hoci ceny boli naďalej vysoké a to pre slabú angažovanosť v tomto odvetví a bez toho, aby sme mali podiel v polovodičoch. Niektoré podiely v portfóliu, ktoré sa dobre oplatili, sme opäť znížili a tak sme ich mohli preinvestovať do zaujímavejších vecí. Otvorili sme novú pozíciu v spoločnosti Tenet Healthcare, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom nemocníc intenzívnej starostlivosti.

V podstate sa zdá, že hospodárstvo sa zlepšuje, pričom kapitálové výdavky a tržby podnikov zjavne narastajú. Portfólio je dobre rozmiestnené, aby prosperovalo v podnikateľskom prostredí, ktoré sa v súčasnosti oživuje. Ale opatrní sme pri technologických akciách, s ohľadom na prudké zvýšenie cien v odvetví polovodičov.