Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value
Júl 2003

Napriek vleklému odporu na niektorých frontoch, vrátane rastu úrokových mier a pokračujúcich ťažkostí v Iraku, akcie pokračovali vo veľkých ziskoch v júli.

Umiestnenie portfólia v sektore telekomunikácií bolo veľkým plus, vďaka pozitívnym výnosom z nadváženej pozície. Tovary bežnej spotreby podali zlepšený výkon ako dôsledok výberu akcií. V tomto sektore BJs Wholesale, maloobchodník typu obchodných domov, ktorého predaj presiahol odhady, podal dobrý výkon. Významné podváženie portfólia v energetike a plynárenstve prinieslo prospech v relatívnom výkone, keďže ziskovosť v sektore bola dlhodobým problémom. Energetické akcie boli dolu ako celok kvôli výhľadu klesajúcich cien. Podiely v portfóliu podali slabší výkon. Informačné technológie tiež podali slabší výkon. Bisys, firma na spracovanie finančných transakcií, prudko vypredávala ku koncu júla, keď výnosy padli pod odhady.

Nové zriadené pozície zahŕňajú Ball Corp, ktorá dodáva plastové a kovové obaly pre rôzny priemysel ako aj vládu USA a Laboratory Corp., organizáciu klinického laboratória. Predali sme svoje pozície v Amdocs ako aj v Quantum Corp potom čo akcie oboch dosiahli svoju plánovanú cenu.

Zameriavame sa na spoločnosti so silnými základmi, čistými súvahami a pevnými riadiacimi tímami. Zatiaľ čo sa podieľame na tom momente, ktorý dostane možno to lepšie zo základnej skutočnosti na súčasnom trhu a pokračujeme v defenzívnom umiestnení, z dlhodobého hľadiska sme tvrdohlaví.