Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value
Máj 2003

Uvoľnujúca sa Iracká vojna, nízke úrokové miery a úľavy z dane z dividend vzpružili nálady investorov a trhov v máji.

Materiály a spotrebný tovar najviac zvýšili výkon v priebehu mesiaca. Hoci boli vyvážené váhami zodpovedajúcich sektorov, oba prekonali benchmark postačujúcimi maržami ako dôsledok výberu akcií. Banská firma Freeport-McMoran bola najvýkonnejšou individuálnou akciou portfólia vďaka rastúcim cenám zlata a zvyšujúcemu sa dopytu ako ochrana proti deflácii. Maloobchodník s obuvou Footlocker tiž stúpol na cene vďaka štvrtťroku pozitívneho výnosu s vysokými hrubými maržami a plánmi rozvoja.

Informačné technológie podali slabý výkon ako dôsledok obranného rozdelenia portfólia v sektore. Zdravotníctvo, vynikajúci sektor vo všeobecnosti a sektor, v ktorom je portfólio najviac preťažené, prinášal prospech. Najväčší podiel v portfóliu, Manor care, rástol podstatne so správami o plánoch vlády stanoviť vzorce platby nemocenského poistenia. Boli zriadené nové pozície v energetických firmách Nabors Industries a Transocean, kde cyklické obnovovanie cien zemného plynu dáva nádej ropným a vrtným spoločnostiam, že zarobia. Predali sme naše pozície v JC Penny a v Guidant Corp.

Sme povzbudení množstvom vítaných ukazovateľov, vrátane nízkych úrokových sadzieb, silnej spotreby tovaru, slabého amerického dolára a možného dopadu úľav dane z dividend. Nateraz však existuje dosť pochybností o výnosoch firiem na ospravedlnenie pokračujúcej obrannej pozície.