Amundi S.F. - EUR Commodities
September 2008

Tak ako v júli a auguste, september bol charakterizovaný významným poklesom cien. Náš referenčný index DJ-AIG Commodity Index stratil viac než 11%. Straty sa rozšírili po všetkých sektoroch okrem zlata, ktoré vo svojej úlohe krízového barometra stúplo o viac než 5%. To tiež posunulo DJ-AIG Commodity Index do negatívneho teritória za posledný rok.

Sektor energií bol svedkom dvojciferných strát na celom poli, pri poklese surovej ropy o 13%, benzínu o 12% a zemného plynu o 11%. Nízke stavy zásob a výpadky produkcie spôsobené škodami hurikánu boli zatienené zníženiami angažovanosti a očakávaním prudkého zníženia dopytu kvôli ekonomickým dopadom finančnej krízy. Rovnako aj ceny kovov výrazne klesli.

Na tomto pozadí meď ustúpila o 15%, nikel o 22% a hliník o 11%. V očakávaní solídnych výnosov úrody v tomto roku a zmluvne dohodnutom dopyte od „alternatívnych energií“, ceny pšenice, sójových bobov a kukurice tiež prudko padli o -15%, -21% a -16%.

Cieľom Pioneer S.F. – EUR Commodities je zdvojovať čo najpresnejšie účasť v indexe DJ-AIG Total Return Index zaistenom v eure. Investície a deriváty, ktoré používajú spomenutý index ako svoj podkladový index, zabezpečujú požadovanú angažovanosť v komoditách. Zloženie komodít v indexe a v portfóliu je prakticky identické. Účelom likvidnej pozície je financovať odliv finančných prostriedkov. Zložka peňažného trhu obsiahnutá v indexe Total Return Index je investovaná do investícií na peňažnom trhu v eurách.

Budúci vývoj cien bude určený priebehom a výsledkom súčasnej úverovej krízy. Hoci scenár, v ktorom sa ceny udržia na ich súčasnej úrovni sa možno dá predstaviť z fundamentálneho pohľadu, dopady faktorov „averzia voči riziku/potreba hotovosti“ sa nedajú určiť. Preto teda musia trhy dostať jasnejší obraz dôsledkov úverovej krízy predtým, než môžeme očakávať, že sa ceny vrátia ku kľudnejšiemu priebehu.