Amundi S.F. - EUR Commodities
Jún 2008

Pre komodity sa jún prejavil ako mimoriadne silný mesiac. Na konci referenčný index zaznamenal výnosy vyššie ako 9%. Trvalo slabý US dolár, rastúce obavy z trendu inflácie a nakupovanie na konci štvrťroka prispeli k dobrým výsledkom. V odvetví energetiky vo všeobecnosti panovala veľmi býčia situácia. Ceny za ropu sa šplhali do rekordných výšok. V poľnohospodárstve boli kľúčovými činiteľmi záplavy na strednom západe Spojených štátov. Očakávaný schodok pri obilí a veľký tlak na ceny ropy opäť vo väčšej miere nasmerovali pozornosť na výrobu etanolu na báze cukru. Bavlna posilnila o 7% a káva stúpla o viac ako 12%. Odvetvie nerastných surovín predstavovalo rôznorodý obraz. Posilnenie cien povzbudené technickými reakciami a zastavením cien z dôvodu závislosti odvetvia na celkových trendoch hospodárstva boli kľúčovými činiteľmi.

Pioneer S.F. – EUR Commodities sa zameriava na replikovanie DJ-AIG Commodity Total Return Index, zabezpečený v eurách tak presne, ako sa dá. Investície do derivátov, pri využití hore uvedeného ako podliehajúceho indexu je zaistiť želanú angažovanosť v komoditách. Zloženie komodít v indexe a v portfóliu je v skutočnosti rovnaké. Hotovostné pozície poslúžili účelu financovania tokov peňazí než na načasovanie trhu. Zložka peňažného trhu obsiahnutá v celkovej návratnosti indexu sa robí cez investície na peňažnom trhu denominované v eurách.

Zdá sa, že prevažujúca volatilita v odvetví energetiky bude v blízkej budúcnosti pokračovať. Po prudkom náraste ceny ropy v nedávnych týždňoch sa nevylučujú korekcie boli by dokonca želateľné. Odvetvie kovov bude pravdepodobne naďalej ovplyvnené všeobecnými ekonomickými obavami a to vedie v súčasnosti k rôznorodej výkonnosti. Poľnohospodárstvo, sejba a rast jednotlivých obilnín bude naďalej sledované s napätím.