Amundi S.F. - EUR Commodities
Máj 2008

Náš referenčný index DJ – AIG komoditný index TR, uzavrel mesiac so ziskom. Tento zisky ťahala hlavne cena ropy, ktorá zaznamenala nový vrchol. Koncom mája cena ropy prudko vyletela o približne 13%. Vykurovací olej a benzín stúpli o viac ako 15%. Tieto nápory boli tak vďaka pokračujúcemu búrlivému dopytu po rope tak aj špekulatívnym angažovanostiam na trhu. Podobne vzrástla aj cena zemného plynu. Naopak kovy, zaznamenali v niektorých prípadoch výrazné poklesy. Okrem rastúcej úrovne zásob, ekonomické obavy boli hlavným dôvodom za týmito náhlymi poklesmi cien. Pri očakávaní nadpriemernej úrody na severnej pologuli, pšenica poklesla v máji skoro o 5%.Na druhej strane sójové bôby vzrástli o takmer 4%. Štrajk argentínskych farmárov potiahol hore ceny sójových bôbov, lebo Argentína ako najväčší vývozca je v súčasnosti iba v obmedzenej miere prítomná na trhu.

Pioneer S.F. – EUR Commodities sa zameriava na čo najpresnejšie replikovanie DJ-AIG Commodity Total Return Index, zabezpečený v eurách. Investície do derivátov, s využitím spomínaného, ako podliehajúceho indexu, je zaistiť želanú angažovanosť v komoditách. Zloženie komodít v indexe a v portfóliu je v skutočnosti rovnaké. Hotovostné pozície poslúžili skôr na účely financovania tokov peňazí než na načasovanie trhu. Zložka peňažného trhu obsiahnutá v celkovej návratnosti indexu sa robí cez investície na peňažnom trhu denominované v eurách.

Zdá sa, že prevažujúca volatilita v odvetví energetiky bude v blízkej budúcnosti pokračovať. Po prudkom náraste ceny ropy v nedávnych týždňoch sa nevylučujú korekcie. Odvetvie kovov bude naďalej ovplyvnené všeobecnými ekonomickými obavami a to vedie v súčasnosti k rôznorodej výkonnosti. V poľnohospodárstve prichádza sezóna sejby obilia a sóje. V tejto súvislosti, pokrok v sejbe a poveternostné podmienky budú hrať kľúčovú úlohu v trende ceny.