Amundi S.F. - EUR Commodities
Apríl 2008

Po relatívne stagnujúcom marcovom výkone, apríl opäť ukončil v pluse. Na konci náš referenčný index DJ-AIG Commodity Index zaznamenal nárast 3,50%. Mesiac charakterizovali obdobia vysokej volatility na jednotlivých trhoch a výrazná závislosť na pohybe US doláru.

Energetika bola opäť v apríli najsilnejším odvetvím. Napriek novým maximám ceny ropy, OPEC zotrval na odmietavej pozícii nárastu ťažby, aby sa uvoľnilo napätie na strane dodávok. V segmente kovov naopak, apríl uzavrel v mínuse. Zhodnotenie USD smerom ku koncu mesiaca a obavy z ekonomického trendu dal kovy pod tlak a urýchlil v niektorých prípadoch výrazné straty. Meď bola jediným kovom, ktorý prekonal tento trend, lebo štrajky v Čile zvýšili jej cenu o 2%.

Poľnohospodárske trhy predstavovali zmiešaný obraz. Pšenica sa prepadla o 15% v očakávaní podstatne vyšších výnosov z úrody. Obilniny posilnili o viac ako 5%, posilnili ich ťažké podmienky z nadchádzajúcej sejby v Spojených štátoch.

Pioneer S.F. – EUR Commodities sa zameriavali na zopakovanie účasti v indexe DJ-AIG Commodity Total Return Index, zabezpečený v eurách tak presne ako sa dá. Investície do derivátov, pri využití hore uvedeného ako podliehajúceho indexu je zaistiť želanú angažovanosť v komoditách. Zloženie komodít v indexe a v portfóliu je prakticky rovnaké. Hotovostné pozície poslúžili účelu financovania tokov peňazí než na načasovanie trhu. Zložka peňažného trhu obsiahnutá v celkovej návratnosti indexu sa robí cez investície na peňažnom trhu denominované v eurách.

Po vysokom náraste cien v tomto roku, z čoho niektoré sú podporené údajmi o fundamentoch, v nasledujúcich mesiacoch sa zdá predstaviteľná fáza korekcie a väčšieho rozdielu v pohybe cien. V tejto súvislosti sa naša pozornosť pravdepodobne stále bude zameriavať na poľnohospodárske výrobky.