Amundi S.F. - EUR Commodities
Marec 2008

Po vynikajúcom výkone za mesiac február, marec ovládala činnosť vyberania ziskov. Náš referenčný index DJ – AIG komoditný index TR, uzavrel mesiac v strate. Celkové obavy o stav finančnej sústavy a obavy o recesiu vytvorili na trhu záťaž. Ropa variovala v rozpätí 99 – 108 USD za barel. Naopak, zemný plyn bol jedným z mála víťazov tohto mesiaca. Zásoby výrazne poklesli počas zimy a spotreba dosiahla nadpriemernú úroveň, urýchlila rast cien ťahaných dopytom.

Po vysokom nápore v predchádzajúcich týždňoch, zlato a striebro zaznamenali podstatné korekcie. Priemyselné kovy stratili pozície uprostred obáv z globálneho spomalenia ekonomiky a odvetvie poľnohospodárstva bolo veľmi volatilné. Pred správami o úrode, ceny zrna ako komodity klesali a stúpali, napriek rastúcim očakávaniam z výmer. Údaje potom ukázali značný nárast rastúcej výmere sóje, ktorá prevýšila očakávania a viedla k vyslovenej zľave o viac ako 20%. Naopak zrno, mierilo nahor, z dôvodu poklesu výmery. Výrazné korekcie sa takisto zaznamenali v odvetví mäkkých komodít, cukor, káva a bavlna poklesli.

Pioneer S.F. – EUR Commodities sa zameriaval na replikovanie DJ-AIG Commodity Total Return Index, zabezpečený v eurách tak presne ako sa dalo. Investície do derivátov, pri využití hore spomínaného podliehajúceho indexu zaistil želanú angažovanosť v komoditách. Zloženie komodít v indexe a v portfóliu je prakticky rovnaké. Hotovostné pozície poslúžili účelu financovania tokov peňazí než na načasovanie trhu. Zložka peňažného trhu obsiahnutá v celkovej návratnosti indexu sa robí cez investície na peňažnom trhu denominované v eurách. Po vysokom náraste cien v tomto roku, sa v nasledujúcich mesiacoch zdá fáza korekcie a väčšieho rozdielu v pohybe cien predstaviteľná. V tejto súvislosti sa naša pozornosť pravdepodobne stále bude zameriavať na poľnohospodárske výrobky.