Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
December 2006

Tichomorské akciové trhy (mimo Japonska) zaznamenali v štvrtom štvrťroku vysoké zisky v euro vyjadrení, čo podporili dobré základy a silné peňažné toky z globálnych fondov.

Fondy Pioneer – Tichomorský (mimo Japonska) mal v tomto období o niečo nižší výkon ako benčmark, v dôsledku nepriaznivého výberu akcií v kombinácii so stratou z alokácie štátov. Na úrovni akcií podvážená angažovanosť voči spoločnosti China Life poznamenala výkonnosť, lebo ich akcie posilnili v dôsledku úspešného dodatočného kótovania na akciovom trhu “A”. Prevážená pozícia voči Samsung Electronics z Južnej Kórey, celosvetovo jeden z najvýznamnejších podnikov na polovodiče, oslabila výkonnosť, lebo ich akcie poklesli. Na úrovni krajín, podvážený podiel v Číne a v Austrálii mali nepriaznivý vplyv, lebo oba štáty v štvrtom štvrťroku mali vyšší výkon ako benčmark. Na druhej strane prevážená angažovanosť voči Orient Overseas, prepravnej spoločnosti so sídlom v Hongkongu výrazne prispela, lebo ich akcie poskočili po zverejnení informácie o predaji štyroch prístavov za vyššiu cenu ako sa očakávalo. Spomedzi našich významných podielov austrálska poisťovňa QBE Insurance a čínsky China Mobile pomohli výkonnosti, lebo tieto akcie prevýšili benčmark.

Z hľadiska aktivity portfólia v štvrtom štvrťroku sme zvýšili váhu bánk, znížili sme prevážený podiel v telekomunikačných službách a postupne sme znižovali podváženú pozíciu v materiáloch. Takisto sme znížili angažovanosť v čínskom poisťovníckom odvetví po oživení, lebo podniky dosiahli svoje plné zhodnotenie a presunuli sme sa k zaisteniu ziskov.

Držíme si obozretne optimistické vyhliadky na tichomorských akciových trhoch (mimo Japonska). Naďalej si myslíme, že dlhodobé vyhliadky regionálnych akciových trhov sú stále dobré, podporujú ich záležitosti ako globálny rast, osobná spotreba, rozvoj infraštruktúry a užšia integrácia so svetovým hospodárstvom.