Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
September 2006

Tichomorské akciové trhy (mimo Japonska) zaznamenali v treťom štvrťroku zisky vo vyjadrení v euro.

Výkon fondu Pioneer – Tichomorského akciového (mimo Japonska) bol v tomto období mierne pod benčmarkom. Relatívne zisky portfólia podporil výber akcií z z odvetvia telekomunikácií, kde sme profitovali z prevážených pozícií v spoločnostiach China Mobile a Philippine Long Distance Telephone Co. V odvetví zdravotníckej starostlivosti sa angažovanosť Hengan International prejavila ako prospešná, lebo akcie posilnili v tomto období o 34.5%. Na druhej strane angažovanosť v spoločnosti Lite-On IT z oblasti priemyselných podnikov poznamenala výkon, lebo manažment predpísal súhlas k tržbám tretieho štvrťroku. Okrem toho chýbajúca angažovanosť voči spoločnosti Foxconn International, ktorej akcie poskočili o viac ako 45%, najviac oslabila z relatívneho hľadiska výkonnosť portfólia. Akciám spoločnosti Foxconn pomohla séria pozitívnych správ podporujúcich marže o nových technológiách, o plánoch na expanziu vo vnútrozemí Číny a o vertikálnej integrácii. Na úrovni odvetví podvážené podiely v nehnuteľnostiach, v energetike a plynárenstve poznačili výkon, lebo obe odvetvia svojim výkonom predstihli benčmark.

V rámci aktivity portfólia v treťom štvrťroku sme znížili podváženú pozíciu v Austrálii. Na úrovni odvetví sme sa koncom mesiaca presunuli z preváženej pozície v odvetví tovaru dlhodobej spotreby na podváženú pozíciu. Okrem toho sme zvýšili naše podiely v priemyselných podnikoch, bankách a technológiách.

Je zrejme pravdepodobné, že globálne hospodárstvo sa smerom do roku 2007 spomaľuje, lebo sa zdá, že hospodársky rast v Spojených štátoch sa spomaľuje. Avšak z nášho pohľadu priama recesia sa nezdá v Spojených štátoch pravdepodobná. Z dlhodobého hľadiska si myslíme, že spomalenie hospodárstva a vyhliadky tržieb sú naďalej podporou regiónu, ale máme na pamäti protivietor vrátane obáv z inflačných tlakov a tlaku na náklady spolu s prísnejšou globálnou likviditou a zvýšenými cenami za komodity.