Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
December 2005

Tichomorské akciové trhy mimo Japonska zaznamenali v štvrtom štvrťroku kladné výnosy v euro. Filipíny a Kórea celkovo ťahali regionálne indexy smerom hore, kým podiely z Nového Zélandu, Hongkongu a Malajzie mali slabú výkonnosť. Na úrovni odvetví technológie, automobily a súčiastky mali vynikajúcu výkonnosť, ale odvetvie nehnuteľností bolo slabé.

Tichomorský akciový fond mimo Japonska Pioneer svojou výkonnosťou v priebehu tohto obdobia prevýšil benčmark a medziročne relatívne vedie. V priebehu tohto štvrťroka dobrý výber akcií z oblasti priemyselných podnikov a polovodičov posilnili relatívne výnosy. V rámci odvetvia priemyselných podnikov pomohlo to, že sme preferovali Acer a GS Engineering & Construction. V odvetví polovodičov výkonnosť portfólia posilnili prevážené pozície v Taiwan Semiconductors a v Siliconware Precision Industries.

V súčasnosti má portfólio preváženú pozíciu v odvetviach bankovníctva a poisťovníctva. Takisto máme preváženú pozíciu v odvetviach technológie, médií a maloobchodu. Odvetvia materiálov a dopravy boli hlavnými podváženými pozíciami.. Na úrovni štátov máme prevážený podiel voči Thajsku a Hongkongu. Naďalej mám podvážený podiel v Austrálii, kde zhodnotenie je vo všeobecnosti na tej vyššej strane spektra.

Sme mierni optimisti vo vyhliadkach výnosov z investícií do tichomorského akciového mimo Japonska v roku 2006. Očakávame, že kladné výnosy bude podporovať rast tržieb. Myslíme si, že celosvetové makroekonomické vyhliadky budú v roku 2006 výrazné s jasným znakom rastu hlavných ukazovateľov. Ale zhodnotenie na akciových trhoch v regióne nie je obzvlášť lákavé podľa historických noriem, hoci zhodnotenie v určitých krajinách je stále príťažlivé. Smerovanie cien ropy je v roku 2006 stále kľúčovým rizikom pre triedu aktív. Navyše región je naďalej citlivý na zmeny úrovne celosvetovej likvidity, čo sa môže ešte v roku 2006 sprísniť. Slabý US dolár by mohol poskytnúť podporu triede aktív.