Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Marec 2005

Trhy v tichomorskom regióne mimo Japonska počas tohto štvrťroka výrazne narástli. Odvetvie energií, tovaru dlhodobej spotreby a oblečenia mali výborný výkon, ale slabý výkon akcií z odvetvia médií a nehnuteľností viedli k poklesu relatívnych výnosov.

Výkon portfólia bol v súlade s benčmarkom. Dobrý výber akcií z odvetví materiálov, technologických zariadení a vybavenia posilnil relatívne výnosy, podobne ako podvážená pozícia v oblasti nehnuteľností. Podvážená pozícia v materiáloch a prevážená pozícia v odvetví poisťovníctva však pomohla stlačiť dolu výnosy, podobne ako výber akcií z odvetví potravinárstva a maloobchodného predaja základných potrieb.

Na úrovni akcií dobrý výkon spoločnosti Samsung Electronics výrazne posilnil relatívny výkon. Ďalšia veľmi prevážená pozícia voči Štátnej banke Indie mala tiež výrazný podiel na výkonnosti. Sila celosvetových komodít posilnila naše pozície v BHP Billiton a Rio Tinto Limited, a tie mali veľký podiel na relatívnej výkonnosti. Vybrané angažovanosti v technologickom odvetví, vrátane pozície voči Thajským polovodičom tiež prospeli výkonnosti. Podvážená angažovanosť voči indickej Reliance Industries prospela relatívnej výkonnosti, lebo akcie mali počas tohto obdobia slabý výkon.

Na druhej strane podvážená pozícia voči maloobchodnému distribútorovi Esprit Holdings oslabila relatívnu výkonnosť, lebo akcie mali vynikajúci výkon. Vo väčšej miere podvážená pozícia v Austrálii, ktorý svojim výkonom prevýšila benčmark, poznačila relatívnu výkonnosť. Podobne naša prevážená pozícia voči Tchajwanu, ktorá mala tiež slabý výkon, oslabila relatívnu výkonnosť.

V súčasnosti má portfólio prevážený podiel v bankovníctve a v poisťovníctve. Hlavné podvážené pozície sú materiály a doprava. Na úrovni krajín máme preváženú pozíciu voči Južnej Kórei a Tchaj-wane, ale podváženú pozíciu máme voči Austrálii, kde zhodnotenie je väčšinou na pozitívnej strane.

Zo strednodobého hľadiska naďalej vidíme možnosti rastu akcií z hľadiska zhodnotenia v regióne tichomoria mimo Japonska. Portfólio sme nastavili tak, aby kapitalizovalo na vysokých cenách komodít, sile ázijskej meny a dobre riadenom sústavnom raste.