Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Február 2005

Trhy z regiónu tichomoria v tomto období výrazne posilnili.

Výkonnosť portfólia prevýšila benčmark. Dobrý výber z odvetví materiálov a bankovníctva posilnil relatívne výnosy, podobne ako naša podvážená pozícia v odvetví nehnuteľností. Na druhej strane podvážená angažovanosť v odvetviach energie a materiálov poslúžila k stlmeniu výnosov, obdobne ako urobil slabý výber akcií z odvetvia energetiky a plynárenstva.

Na úrovni akcií dobrá výkonnosť jedinej najväčšej preváženej pozície voči Štátnej banke Indie posilnila relatívne výnosy. Juhokórejský Samsung Electronics, ďalšia výrazne prevážená pozícia, mala tiež dobrú výkonnosť a posilnila relatívne výnosy. Na druhej strane slabý výkon filipínskej banky Banco de Oro, v ktorej máme preváženú pozíciu mierne oslabila relatívnu výkonnosť.

Portfólio je v súčasnosti prevážené v odvetviach bankovníctva, technologického hardvéru a vybavenia. Odvetvia materiálov a dopravy sú kľúčovými podváženými pozíciami. Na úrovni krajín máme preváženú pozíciu v Južnej Kórei a v Tchaj-wane, ale nechávame si podváženú pozíciu v Austrálii, kde zhodnotenie je vo všeobecnosti na tej lepšej strane spektra.

Zo strednodobého hľadiska naďalej hľadáme v tichomorskom regióne mimo Japonska potenciál rastu z pohľadu zhodnotenia. Portfólio sme nastavili tak, aby kapitalizovalo na vysokých cenách komodít, sile ázijských mien a dobre riadenom sústavnom raste.