Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Október 2004

Trhy v regióne tichomoria mimo Japonska boli v októbri prevažne mŕtve, aspoň Austrália a Indonézia ťahali celkové indexy tohto regiónu smerom nahor. Akcie z Číny, Hongkongu a Thajska boli medzi tými so slabšou výkonnosťou.

Výkonnosť portfólia bola mierne pod priemerom benčmarku. Veľký výber akcií z odvetví technológie, hardvéru a vybavenia, polovodičov a polovodičového vybavenia posilnil relatívne výnosy, podobne ako aj naše prevážené pozície z oblasti diverzifikovaných financií a bankovníctva. Na úrovni akcií, angažovanosť v austrálskom odvetví bankovníctva, ako je Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia a Národnej banke Austrálie, podstatne prispeli výkonnosti. Na druhej strane zase podvážená pozícia v indickom Reliance Industries poznačili relatívne výnosy, lebo akcie mali nadpriemernú výkonnosť.

V priebehu mesiaca sme posilnili pozíciu v Austrálii, hoci si stále, ako obranný postoj, udržujeme podváženú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Znížili sme angažovanosť na thajskom trhu, lebo máme obavy, že možné politické nepokoje môžu vyvolať nepokoje na trhoch. Portfólio je prevážené v odvetviach bankovníctva a diverzifikovaných financií, ale v energetike a doprave ostávajú kľúčové podvážené pozície.

Vo všeobecnosti si myslíme, že na súčasnej úrovni majú trhy tohto regiónu solídny potenciál smerom hore z hľadiska zhodnotenia a možný podstatný rast. Portfólio je nastavené tak, aby kapitalizovalo na vysokých cenách komodít, zo sily ázijských mien a aby dobre riadené, logicky rástlo.