Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
September 2004

Tichomorské trhy bez Japonska zaznamenali v priebehu tohto obdobia slušnú výkonnosť, pričom trhy Hongkongu, Indie a Singapuru mali nadpriemernú výkonnosť, Taiwanské a Thajské poslúžili na zníženie celkových výnosov. Obchodné služby a zásobovanie, farmácia a biotechnológie, odvetvia potravín a maloobchodu s tovarom krátkodobej spotreby mali nadpriemernú výkonnosť, ale podiely v odvetviach technologického hardvéru a polovodičov oslabili výnosy.

Výkonnosť portfólia bola v priebehu štvrťroku pod svojím benčmarkom. Silný výber akcií z odvetvia nehnuteľností a bankovníctva pomohol relatívnym výnosom. Ale podvážená pozícia v odvetví energetiky poškodila relatívnym výnosom, podobne ako slabý výber akcií z odvetví médií a maloobchodu. Na úrovni akcií, pozícia portfólia voči austrálskej spoločnosti s prírodnými zdrojmi, BHP Billiton, mala v priebehu tohto obdobia výrazný podiel na celkových výnosoch, tak ako aj prevážená pozícia voči juhokórejskej továrni na elektroniku LG Electronics.

Portfólio má preváženú pozíciu voči telekomunikačným službám, nehnuteľnostiam a bankovníctvu. Naďalej máme podváženú pozíciu voči austrálskym akciám, lebo sme toho názoru, že vyššie zhodnotenie je inde na svete. Odvetvie dopravy a hlavne leteckej dopravy ostáva kľúčovou podváženou pozíciou portfólia.

Celkove zo súčasnej úrovne vidíme iba minimum nevýhod na trhoch regiónov z pohľadu zhodnotenia a prípadne dlhodobejšie i povážiteľný obrat. Portfólio sme situovali tak, aby kapitalizovalo na vysokých cenách komodít, na sile ázijskej meny a dobre riadeného sústavného rastu.