Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
August 2004

Tichomorské trhy mimo Japonska v auguste výrazne narástli, pričom trhy Hongkongu, Južnej Kórey a Thajska celkove ťahali regionálne indexy smerom hore. Akcie v Indii a Číne patrili medzi slabo výkonné.

Výkonnosť portfólia v priebehu tohto obdobia predstihla benčmark. Prísny výber akcií z odveta nehnuteľností a bankovníctva posilnil relatívne výnosy, podobne ako podvážené pozície v odvetviach médií a energetiky. Na úrovni akcií prevážená pozícia portfólia v juhokórejskej spoločnosti Samsung Electronics Co., čo je naša jediná výrazne prevážená pozícia, výrazne prospela dobrej výkonnosti. Obdobne prospešná bola prevážená pozícia portfólia v hongkonskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti nehnuteľností, Cheung Kong Holdings a to vďaka optimistických správach o tržbách zverejnených v auguste. Naša podvážená pozícia v indickej spoločnosti Infosys Techologies taktiež posilnila relatívne výnosy.

Portfólio má preváženú pozíciu v odvetviach telekomunikačných služieb a nehnuteľností, lebo očakávame, že obidve budú v tejto situácii profitovať z hospodárskeho cyklu v regióne. Odvetvie energetiky ostane kľúčovým podváženým, takisto ako aj odvetvie dopravy.

Celkove si myslíme, že na trhy v regióne majú teraz malá nevýhodu na súčasnej úrovni z perspektívy zhodnotenia a prípadne značný nárast. Umiestnili sme portfólio tak, aby kapitalizovalo na vysokých cenách za komodity, na silnej ázijskej mene a dobre riadenom sústavnom raste.