Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Júl 2004

Tichomorské akciové trhy mimo Japonska zaznamenali počas tohto rôznorodú výkonnosť pričom benčmark mierne poklesol. Trhy v Indii, Singapúre, Indonézii a Hongkongu mali nadpriemernú výkonnosť, ale Tchaj-wan a Kórea patrili medzi trhy, ktoré znížili výnosy z tohto regiónu. Odvetvia energetiky, zdravotníctva a materiálov posilnili výnosy, kým informačné technológie a telekomunikačné služby stiahli relatívne výnosy.

Portfólio malo v tomto období výkonnosť mierne pod priemerom svojho benčmarku. Prevážená pozícia v Yanzhou Coal Mining Co. posilnila relatívne výnosy, podobne ako prevážené pozície v ťažobných spoločnostiach a spoločnostiach spracovávajúcich kovy z Austrálie, Rio Tinto a BHP Billiton, čiastočne vďaka pokračujúcim vysokým cenám za komodity. Avšak prevážená pozícia portfólia v Samsung Electronics poznamenala relatívne výnosy, lebo v tomto období akcie poklesli, z dôvodu celkového prepadu technologických akcií na celom svete.

V súčasnosti je portfólio prevážené voči odvetviam materiálov a telekomunikačných služieb. Kľúčové podvážené pozície portfólia sú v odvetviach energetiky a dopravy, o ktorých si myslíme, že v strednodobom výhľade budú oba mať na trhu podpriemerný výkon.

Naďalej sa domnievame, že tržby v tichomorskom regióne mimo Japonska dosahujú strednodobé maximá a ocitnú sa pod tlakom. Dôležité je, že akcie budú tiež citlivé na rastúce výnosy z dlhodobých dlhopisov, vyplývajúcich z inflačného tlaku. Preto z dlhodobého hľadiska majú akciové trhy tohto regiónu dobrú pozíciu, aby im boli na úžitok solídne vyhliadky ekonomického rastu a zaujímavá úroveň zhodnotenia.