Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Apríl 2004

Ázijské akciové trhy v priebehu apríla poklesli. Vyhlásenia čínskej vlády ohľadom úsilia pritiahnuť uzdu domácemu hospodárskemu rastu a zabrániť prehriatiu ekonomiky, malo na akciových trhoch opačný účinok na náladu investorov. Navyše akciové trhy v tejto oblasti sa oslabili, lebo investori diskontovali vyššie úrokové sadzby v USA a v tých ekonomikách, ktorých mena je prepojená na US dolár.

Portfólio zaznamenalo slabú výkonnosť v porovnaní s benčmarkom. Prevážená angažovanosť voči odvetviu materiálov, ktorému sa v apríli oslabila pozícia, neprospela výkonnosti. Konkrétne prevážená pozícia voči Aluminium Corp z Číny oslabila výnosy. Aj podvážená pozícia voči News Corp a Singapore Press Holdings (médiá) oslabila výnosy. Ale naša pozícia v odvetví technologického hardvéru a bankovníctva mala podiel na relatívnej výkonnosti.

Ponechávame si preváženú pozíciu na trhoch v Južnej Kórei a v Thajsku, ktoré podporovalo lákavé zhodnotenie akcií. Na týchto trhoch uprednostňujeme domáci orientované odvetvia ako sú financie, telekomunikácie a maloobchod ako aj vybraných celosvetových výrobcov technológií. Takisto si držíme preváženú pozíciu na trhoch v Hongkongu / Číne, Singapure, kde uprednostňujeme finančné akcie.

Akciové trhy z tichomorskej oblasti mimo Japonska pravdepodobne ostanú nestále, pokiaľ bude pretrvávať neistota zo spomalenia hospodárskeho rastu v Číne a z rastu úrokových sadzieb v USA. Avšak naďalej nás povzbudzujú znaky zlepšenia domáceho dopytu v Ázii.