Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Január 2004

Počas januára akcie v tichomorskom regióne mimo Japonska zaznamenali ďalšie zisky. Pretrvávajúce dôkazy, že globálne ekonomické prostredie sa zlepšuje, napomohli oživiť výkonnosť trhu.

V januári portfólio zaznamenalo solídne, absolútne zisky a výkonnosť bola vyššia ako mal benčmark. Vysokej relatívnej výkonnosti napomohli pozície v odvetví telekomunikácií. Prevážené pozície v skupinách China Unicom a Telekomunikasi Indonesia boli mimoriadne úspešné. Zrealizovali sme zisk z pozície v Telekomunikasi Indonesia, keď akcie zaznamenali vysokú výkonnosť. Okrem toho boli pozitívnymi prevážená pozícia v odvetví tovaru dlhodobej spotreby a podvážená pozícia v odvetví energie. Taktiež sme predali pozíciu v Thai Airways International, v dôsledku obáv z negatívneho dopadu rozšírenia vírusu vtáčej chrípky.

Naša angažovanosť voči štátom bola v priebehu mesiaca stála. Ponechali sme si preváženú pozíciu na kľúčových trhoch Hongkongu / Číny a Singapúru, kde uprednostňujeme finančné akcie a v Južnej Kórei, Thajsku a Indonézii, čo podporuje zaujímavé zhodnotenie akcií. Na týchto trhoch uprednostňujeme oblasti orientované na domáce prostredie, ako sú telekomunikácie a maloobchod. Udržujeme si podváženú pozíciu v Austrálii, ktorá v tomto regióne predstavuje obranný trh.

Vyhliadky pre tichomorský región bez Japonska sú naďalej pozitívne. Zlepšujúce sa základy prostredia a zaujímavé zhodnotenie stále podporujú vyhliadky akcií v tomto regióne.