Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Júl 2003

Akciové trhy v tichomorskej oblasti v priebehu júla dosiahli ďalšie zisky. Najlepšia výkonnosť v regióne bola na trhoch severnej Ázie, konkrétne v Tchaj-wan, Južnej Kórei a Číne, Aj Singapúr mal výraznú výkonnosť.

Tento mesiac malo portfólio výkonnosťou výrazne prekonalo svoj benchmark. Relatívne výnosy zväčšili veľké podiely podľa geografického rozmiestnenia, hlavne prevážená pozícia v Južnej Kórei, Tchaj-wane a Singapúre. Navyše naše rozhodnutie udržať si silne podváženú pozíciu voči Austrálii sa ukázalo ako úspešné, lebo výsledky tohto trhu patrili v tomto období medzi najhoršie. Na začiatku zverejnené výsledky podnikov boli povzbudivé, pri výrobcoch materiálov a polovodičov a zaznamenali lepšie výsledky ako sa očakávalo. Nadvážená pozícia v Indonézii a v Thajsku priťažila celkovým výnosom, lebo tieto trhy mali podpriemernú výkonnosť.

Počas tohto obdobia výška kľúčových prínosov z akcií pochádzala z tchajwanských akcií, Asustek Computer a Tchajwanských polovodičov. V Kórei výkonnosť pozdvihol Samsung Electronics a akcie materiálov Posco. Z celkového pohľadu si portfólio udržuje nadváženú pozíciu voči Tchajwanu, Kórei a Hongkongu; kľúčovú podváženú pozíciu si držíme v Austrálii.

Vyhliadky trhu tohto regiónu sú naďalej pozitívne. Počítame však s obavami investorov v krátkej dobe, lebo sa zverejnili výsledky podnikov. Znovu zdôrazňujeme svoju povinnosť v rámci filozofie investovania, založenú na prieskume zdola nahor, ktorá sa snaží stanoviť podniky so silnou bilanciou a na popredných miestach príslušných odvetví.